Rak    22.6. - 22.

 

Jak poznáme Raka : Existují dva základní typy Raka.První má hezký ,kruhový obličej , jemnou pleť , široká usmívající se usta , téměř kulaté oči a poněkud dětský  výraz.Druhý typ je běžnější.Nezaměnitelné "račí podoby"si v obličeji okamžitě všimnete - dost velká lebka , převislé obočí a vysoké licní kosti.Obočí se zdá být spojené v jakémsi setrvalém zamračení , ale není nepříjemné , spíš zajímavé.Tento typ má také výraznou spodní čelist , malé oči , většinou posazené daleko od sebe.Obvykle bývají tito zrozenci výrazně hubené postavy , se širokými rameny.

 

 

 

 

 

Typickými vlastnostmi Raků jsou zdrženlivost, klid a přizpůsobivost. V neznámém prostředí se ale pohybují stydlivě a dosti nejistě. Potřebují mít ve svém okolí člověka, na kterého se mohou spolehnout. Ačkoli působí značně váhavě a stydlivě, touží po tom, aby si jich někdo všiml a dosáhli uznání. Nedokážou se ale vnucovat, navíc málokdy odhalí svoji pravou tvář.

Raci jsou hluboce citově založeni a projevují výrazný smysl pro domov i rodinu. Jejich činorodost ustupuje do pozadí, protože jsou spíše sentimentální a obdaření bohatou fantazií. Mají také velmi dobrou paměť a značně rozvinutou vnímavost vůči okolí. Hlavní jistotu pro ně představuje domov, na veřejnosti působí zdrženlivým až plachým dojmem. Raci se také vyznačují zřetelným vnitřním neklidem, který vede k časté obměně názorů - mění ale také povolání, působiště i zájmy. Nestálé jsou také jejich nálady, které se často změní během okamžiku.

Třebaže Raci rádi cestují, nepatří k nejčinorodějším jedincům, ale libují si spíše v pohodlí a domácím blahobytu. Častěji se u nich také uplatňují sobecké rysy. Jestliže směřují k nějakému cíli, může jejich počínání hraničit až s bezohledností, s níž jsou tvrdošíjně za svým cílem. I dobře započaté dílo však umějí pokazit svou netrpělivostí. Konfliktům a nepříjemnostem se snaží vyhýbat: řešení problémů i přijímání zásadních rozhodnutí je rozhodně nepřivádí k nadšení. Setkávají se s tím, že je okolí leckdy příliš nechápe. Raci ale žijí bohatým vnitřním životem. Dokážou ale také obětavě pomáhat druhým.

Nestálost a náladovost, které někdy vedou až k přelétavosti, projevují Raci i v lásce a manželství, třebaže je pro ně příznačná značná starostlivost o blízké osoby. Ke spokojenosti potřebují být chápáni a milováni - a dokážou se za to odměnit nebývalou fantazií a romantikou. Jako rodiče jsou mimořádně starostliví. To se s rostoucím věkem potomků zpravidla stává zdrojem problémů - zvláště pokud se děti narodily ve znamení Vah a Kozoroha. Bezproblémové vztahy naopak mívají Raci s dětmi, které se narodily ve znamení Ryb či Štíra. Také jako partneři jsou pro ně nejvýhodnější Štíři, Ryby - a k nim přistupují ještě Raci a Panny.

Ani v práci se Raci nevyhnou nestálosti, která se obyčejně projevuje nejistotou a obavou - většinou neopodstatněnou - z toho, že nejsou tak dobří, jak by měli být. Přesto mohou vykonávat prakticky všechna povolání. Ne vždy jim vyhovuje přijímání pokynů a příkazů - dávají přednost jisté volnosti a svobodě. Jejich předností je schopnost velké houževnatosti, kterou vyvinou ve chvíli, kdy dojdou k závěru, že směřují k cíli, se kterým se ztotožňují. Za takové situace nepředstavuje problém ani práce dlouho do noci či o víkendech. Jestliže se ocitnou ve vedoucí pozici, bývají z nich nároční a kritičtí šéfové. Někdy se však přetěžují v souvislosti s přesvědčením, že sami jsou schopni udělat práci nejkvalitněji. Bystrost a intuice spojená s nedůvěřivostí jim dává dobré předpoklady pro plánování a práci ve finanční oblasti, stávají se také politiky. Mnoho Raků lze najít také ve školství a v oblasti sociální péče

 

                                                      Vládnoucí planeta : Měsíc

Živel : Voda                               Klíčové slovo : Cítím

 Silná stránka : Intuice                                     Slabá stránka : Zatrpklost  

 Znamení příznivá pro lásku : Štír ,Ryby, Býk, Panna

 Přináležejicí barva: Stříbrná,Fialová, Pastelové tóny, Modrá (modrá barva vody), Zelená (barva vegetace).

Stromy a keře prináležející : Lípa, Oliva, Hrušeň, Švestka, Šípková růže

 Léčivé byliny přináležející : Divoká majoránka, Kontryhel, Hluchavka, Koniklec

Kovy a kameny přináležející: Stříbro, Perletˇ, Kamenná sůl, Perly, Selenit,Křištˇál, Opál,Smaragd, Beryl

Šťastný den : Pondělí (den Měsíce)

               

 

28.11.2007 21:09:30
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one