Beran   21.3. - 20.4.
 
Jak poznáme Berana : Tito lidé mají rozhodné,převážně ostré rysy.Nápadné obočí se často spojuje na kořeni do znamení Berana(symbolické rohy),snad jako varovný signál těm,kteří by chtěli Berana zastavit nebo porazit.Berani se nepohybují zrovna graciézně,jejich pohyby jsou většinou rychlé,prudké, v souladu s duševními procesy.Mývají obvykle široká ramena a kráčejí s tělem mírně nahnutým dopředu.Kostru mají silnou a dobře stavěnou,jen malokteří se hrbí.Jejich postoj odráží sebedůvěru a silné ego.

 

Berani jsou odvážní, energičtí a rozhodní lidé, kteří dokážou prosazovat nové myšlenky a vždy chtějí být první. Do každé činnosti se pouštějí s velkým nadšením. Jsou veselí a zdá se, že přímo překypují nadšením a elánem. Za všech okolností chtějí potvrdit své mimořádné schopnosti, které je vedou k velkým výkonům. Snaží se být zcela nezávislí a svobodní. Mají schopnost přenášet své nadšení na druhé, a tak jsou výbornými organizátory. Lidé narození v Beranu se vyznačují optimismem, pevnou vůlí, ctižádostivostí a vírou ve své schopnosti. Díky tomu se neleknou se žádných překážek a nedají se odstrašit ani neúspěchem. Tomu se občas nevyhnou, protože před tím, než se do čehokoli pustí, se obyčejně nezdržují posuzováním, zda na daný úkol stačí jejich síly. Mají sklon k ukvapenosti - a navíc vytrvalost nepatří mezi jejich nejsilnější vlastnosti. Přesto jsou schopni velkých skutků, pro jejichž uskutečnění se dokážou nebývale obětovat. Třebaže se Berani snaží mnohé vyřešit vůlí a někdy podceňují rozumovou stránku, nemívají potíže a chápáním, mají dobrý postřeh a touhu po poznání. K jejich typickým vlastnostem dále patří upřímnost a poctivost.

Berani se rádi pochlubí nejen svými úspěchy, ale i plány. Ve svém nadšení ale často narazí, protože se za každou cenu snaží prosazovat své názory. Bojují za ně jako lvi, což může být okolí až nepříjemné, protože se při tom často uplatní i další charakterové vlastnosti Beranů - náladovost, sklon k podrážděnosti, prchlivost a neochota dělat kompromisy či odpouštět křivdy.

Navzdory uvedeným vlastnostem bývají dobrými společníky, kteří dokážou zaujmout - nechtějí ale zůstat v roli posluchačů, nýbrž se stávají středem pozornosti. V tom se může uplatnit až sklon k přehánění. V lásce i v manželství patří galantní Berani spíše k přelétavým jedincům toužícím po změně; dokážou se také zcela bláznivě zamilovat. Vůči rodině ale často vítězí pocit odpovědnosti. Ne vždycky to ale jejich nejbližší okolí vnímá pozitivně, protože Berani často přenášejí na děti své nenaplněné ambice a žádají od nich uskutečnění toho, co sami nedokázali. Zvláště v rodinách, kde mají děti narozené ve znamení Kozoroha a Raka, tak dochází k neshodám. Pokud je dítětem Vodnář, lze v rodině očekávat otevřený boj.

Berani se hodí téměř pro všechna povolání. Často u nich převažuje zájem o techniku. Smělost i spojená s odvahou představují předpoklady k uplatnění u policie či v oblasti vojenství. V zaměstnání mohou dosáhnout významného postavení. Daří se jim vytyčit koncepce či přicházet s kreativními nápady, jimž pak ostatní lidé vtisknou svým snažením konkrétní podobu. Řídit druhé umějí Berani leckdy lépe nežli sami sebe. Netolerují u nich zahálku a nemají ani pochopení pro nemotivované zaměstnance. V cestě za úspěchem, který pro ně představuje jednu z nejvyšších hodnot, však často sami sobě házejí klacky pod nohy: leckdy nedokážou dotáhnout své velkolepé plány a záměry do konce, třebaže vykročili po správné cestě. I v případě, že se všechno nepodaří, si však Berani zachovávají vysoké mínění o sobě a o svých schopnostech
.

 

 

Vládnoucí  planeta : Mars

 

Živel : Oheň               Klíčové slovo : Já

 

Silná stránka : Energie           Slabá stránka : Prudkost

 

Znamení příznivá pro lásku : Lev,Střelec,Blíženci,Ryby

 

Barva přinážlející :Všechny zářivé,ohnivé barvy,především červená - působí silně aktivizujicím způsobem,probouzí energii,podporuje rozhodnost a usilovnou snahu,ale i agresivitu.Stejně jako Mars charakterizuje červená barva vznětlivý,cholerický temperament.

 

Stromy a keře přinážlejicí : Akácie,Cypriš,Smrk,Dřišťál

 

Léčivé byliny přinážlející : Kopřiva,Zázvor,Arnika,Baldrián,Česnek

 

Kovy a kameny přinážlejicí : Železo,Magnetovec,Nikl,Síra,Hematit,Rubín,Světlý granát,Limonit,Siderit,Diamant

 

Šťastný den : Úterý (fran.mardi,Martův den)

 

 

 

 

 

19.03.2007 22:28:36
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one