Mariášové karty význam
 


Žaludské karty

Přinášejí smutek, neštěstí, nepohodu, nemoci a strádání

 

 Eso - je nejhorší kartou vůbec. Je to symbol smrti, ohrožení, nemoci, problémů na všech frontách, soudních sporů, zrady a lží. Pokud si ale budete vykládat na sedm karet a v řadě se vám objeví jako jediná žaludská karta právě toto eso, pak vězte, že se jedná o výjimku a vše se v dobré obrátí. Se žaludským esem kráčí ruku v ruce i ostuda, rozchody, rozvody a v pracovní sféře nezaměstnanost a finanční ztráty.

Král - nepřináší dobré zprávy. Navíc máte-li nějaké zdravotní problémy, král vám naznačuje, že je čas navštívit co nejdříve lékaře. Kombinace esa, krále a žaludské desítky zvěstuje vážnou nemoc spojenou s nemocnicí nebo operací. Tato karta přináší vždy nepohodu, deprese a psychické problémy.

Svršek - znamená starší osobu mužského pohlaví, může to být ale také jakýkoliv příbuzný. Budete-li se například ptát na zdraví otce, bude lépe, nebude-li okolo stát žádná žaludská karta, hledejte spíš srdce nebo zelené karty, protože v těch je naděje na uzdravení. Jestliže se vedle sebe budou vyskytovat srdcový a žaludský svršek, bude vám váš potomek můžského pohlaví dělat na čele hodně vrásek.

Spodek - označuje starší ženu, maminku, tchýni, tetu apod. Ohledně postavení ostatních karet platí to samé jako pro žaludského svrška. Kromě toho tato karta ohlašuje nějaké úřední jednání či neočekávané zprávy. Pokud se bude vyskytovat ve společnosti kulí, máte se na co těšit, protože můžete dědit příjemnou sumičku nebo dostanete hezký dárek.

Desítka - je to především časová karta, která naznačuje, jak rychlý vývoj situace můžete očekávat. Obecně řečeno, objevuje se tam, kde nás čeká nějaká mírnější nemoc, nepřináší smrt, ale dokáže značně pozlobit a otrávit život. Přináší alergie, cukrovku, metabolické problémy apod. Nenechte se ale otrávit! Desítka s kulovou desítkou přináší příjemný výlet.

Devítka - o této kartě platí, že nepřináší sama ani v kombinaci s jinými kartami nic dobrého. Dejte si pozor na pomluvy a sami nevyvolávejte žádné spory, spíš se jim snažte vyhnout. Ve společnosti žaludského esa naznačuje nebezpečí úrazu.

Osma - má schopnost hlásit konec potíží všeho druhu. Je to jediná žaludská karta, které se nemusíte obávat. A objeví-li se ve společnosti srdcových karet, máte velmi silnou naději, že v blízké době budete zbavena veškerých, i zdravotních problémů. Ve spojení s dalšími žaludskými kartami a zeleným králem pak máte na cestě hádku jako řemen. Výsledek by měl však vyznít ve váš prospěch.

Sedma - přináší osamělým lidem sblížení a počátek nového citového vztahu. Všeobecně lze říct, že je to karta zamilovaných, protože je to ale karta žaludská, nebude váš vztah zářivě čistý, ale bude kažen žárlivostí a hádkami. Pokud se vám tato karta objeví se spoleností kulových a srdcových karet, pak to znamená, že byste si měli navzájem věnovat více svobody. Žena tak může mít muže, který je jako řemen, málokdy mění své názory, protože je velic neústupný a paličatý


 

 


 

Kulové karty


Jsou symbolem moci, peněz a velké energie. Současně však také vypovídají o sobectví a potřebě být dominantní. Kulové karty sebou přinášejí tvořivost a nápaditost, pozor však na zbrklost.

Eso - v podnikání přináší úspěch, který bude doprovázen nemalými finančními zisky. S esem se spojují zajímavé obchodní nabídky. V kombinaci se zelenou osmou přináší štěstí ve hře a sázkách - až osudové šance. Tato karta je také spojována s nečekaným dědictvím zejména ve spojení s žaludským spodkem a svrškem. V kulovém esu vám bude sloužit i zdraví, nemáte se čeho obávat.

Král - představuje přítele nebo člena rodiny, na kterého se můžete spolehnout. Tato karta nám vlévá energii do žil, abychom se vyrovnali s denními problémy. Král je bojovník někdy až neústupný a tvrdý. Pokud jste bez práce, kulový král ve spojení se zelenými kartami vám zaměstnání brzy přinese. Muži symbolizovaní touto kartou jsou ve vztahu se ženou dominantní.

Svršek - je symbolem přátelství a úspěchu. Ve spojení se zelenými kartami se můžete spolehnout na přátelské lidi kolem sebe, v srdcových kartách počítejte s velkou a horoucí láskou. Ve společnosti kulových karet se dočkáte zadostiučinění. Naopak je-li tato karta obklopena žaludy, dejte si pozor na záludnost a závist. V každém případě můžete počítat s podnikatelským úspěchem.

Spodek - na rozdíl od předešlé karty vám vypoví o tom, že máte kolem sebe nepřátele. Je to karta falše, přetvářky a zloby. V souvislosti s touto kartou se hodí rada: důvěřuj, ale prověřuj. Jestli vás zajímá, kdy se k vám bude život chovat konečně trochu vlídně, pak příznivý výsledek můžete očekávat ve spojení se srdcovými kartami a žaludskou osmou k tomu.

Desítka - je nositelkou nikoliv malých peněz. Je to karta jmění a finanční stability. To však platí pouze ve spojení s příznivými kartami. Ve společnosti žaludských karet počítejte s opakem, tedy s finančními problémy a dluhy. Ptáte-li se na zdraví, zatím máte dost energie, ale nenechte se ukolébat. Pro své zdraví byste měli čas od času udělat něco užitečného.

Devítka - přináší pohyb a cestování, znamená však také stěhování. Zeptáte-li se svých karet, kam vyrazit na dovolenou, pak vám devítka obklopená srdcovými kartami poradí koupit si domácí rekreaci, žaludy vám naopak na výletě přinesou komplikace a nepříjemnosti. Cesta do zahraničí se vám vydaří, jestliže okolo kulové devítky najdete zelené a kulové karty.

Osma - vám poví všechno o lakomství. Je kartou věrnosti, takže bude-li ve spojení se srdcovým králem, budete žít ve vztahu, který bude sice bez nevěry, finančně si ale vyskakovat nebudete. Kulová osma neznamená štědrost a velkorysost, a to nejen vůči ostatním, ale i vzhledem k sobě samému. Osma však přináší také znamení stálosti a to zejména v pracovní oblasti. Ve společnosti žaludských karet a kulového esa vás osma upozorní na záliby ve hře kteréhokoliv druhu.

Sedma - může znamenat velké strádání a nedostatek, zejména nenajdete-li okolo ní karty stejné barvy. V takovém případě myslete na zadní vrátka a zbytečně nerozhazujte. Sedma však také předznamenává osudová setkání. A budete-li mít okolo kulové sedmy srdce, můžete si být jisti, že osud se naplní v té nejpříznivější podobě.


 


 Zelené karty

Jsou kartami upřímnosti, pracovitosti a píle. Hovoří o moudrých a vzdělaných lidech, kteří se chtějí domluvit, k hádkám a nesvárům mají daleko.

Eso - neboli "Boží oko" je kartou, která dokáže urovnat rozbouřené emoce i události, dá životu smysl a pořádek. Prozradí vám, že i na smrt nemocný se vyléčí a máte-li nějaké tajné prání, zelené eso vám zajistí jeho splnění. Kromě toho přináší doboru náladu.

Král - je to karta naděje a posel dobrých zpráv. Nudíte se? Vyložíte-li si zeleného krále, buďte si jisti, že zanedlouho se dočkáte osudového překvapení. Nikdy se nebudete cítit sami, vždycky budete mít kolem sebe dostatek přátel a známých.

Svršek - jestliže si vyložíte na partnerské vztahy a vyjde vám spodek a svršek v jedné řadě spojený zelenými, kulovými či srdcovými kartami, pak máte naději, že vztah vydrží a bude dobrý. Jestliže vás zajímá, jak dopadnete třeba s novou prací, pak buďte v pohodě, nehrozí žádné nebezpečí. Ve spojení s kulemi znamená zelený svršek i přísun nových financí.

Spodek - v zásadě o něm platí, že stejně jako svršek vypovídá především o partnerských vztazích. V obležení žaludských karet to však není šťastné znamení, protože může přinést faleš a přetvářku.

Desítka - je kartou pevných rodinných vztahů a trvalých svazků. Svobodní nebo rozvedení se zcela jistě zadají. Ptáte-li se na již trvající manželství, pak jsou-li v okolí srdcové, kulové nebo zelené karty, výsledek bude dobrý, horší je to se společností žaludů. Tady lze očekávat manželskou krizi. S nápravou bývá lepší začít u sebe. Všeobecně lze o zelené desítce říct, že přináší štěstí, ale je třeba ji posuzovat v souvislosti s okolními kartami.

Devítka - slibuje do života v blízké budoucnosti optimismus a radost. Nemusíte se nikoho a ničeho bát, je to karta přinášející pohodu a klid. Ať se budete ptát na cokoliv, dá-li vám odpověď zelená devítka, můžete si být jisti úspěchem.

Osma - přináší vždy a za každých okolností štěstí. A může to být štěstí v lásce, v práci i v obchodě, nezanedbatelné jsou i finance a zdraví. Zkrátka na co sáhnete, to se povede.

Sedma - je stejně jako eso symbolem splněných přání. Ptáte-li se na svého partnera, sedma vám jasně odpoví. Nikoho nepředěláte, narodil se takový, jaký je a hotovo. Vy se naopak budete muset naučit být trpěliví, protože váš protějšek je v podstatě mlčenlivá ryba. 


 

 

Srdcové karty

Vypovídají o vlastních i cizích citech a pocitech, předvídají lásku, manželství, milenecké vztahy, hovoří o radosti ze života, pomáhají odstraňovat bolest, překážky a ochraňují náš domov. V srdcových kartách se objevují lidé vstřícní a laskaví.

Eso - znamená velkou a romantickou lásku, pokud už ji prožíváte, příchod nové lásky, pokud vám schází, zejména ve spojení se srdcovou desítkou a srdovým králem. Budete zažívat velkou radost především ve spojení se zelenými a srdcovými kartami. Přátelství a důvěry si budete užívat, objeví-li se ve společnosti srdcového esa také eso zelené.

Král - karta nově příchozího milence /platí pro nezadané/. A budou-li kolem srdcového krále další srdcové karty, pak půjde o velký a hluboký cit. Ve spojení se zelenými kartami můžete očekávat vzájemné porozumění především v duševní oblasti a v pracovních aktivitách.

Svršek - může znamenat sokyni v lásce, přicházející milenku, ale také vám může prozradit pohlaví dosud nenarozeného dítěte. Bude to hodný, citlivý kluk, bezproblémový a všemi milovaný.

Spodek - vám prozradí myšlenky osoby, na kterou vykládáte nebo na kterou myslíte, tj. obsah myšlenek stojí v kartách okolo spodka. Pokud vykládáte na pohlaví očekávaného dítěte, pak to bude tentokrát holčička s uměleckým talentem, jemností a citem. Všeobecně oblíbená, ochotná za každých okolností pomoct druhým lidem v nouzi.

Desítka - je kartou lásky. Srdcová desítka ve společnosti zelené znamená s největší pravděpodobností svatbu a je-li tato kombinace posílena ještě srdcovým esem, pak se jedná o vztah na celý život.

Devítka - dává zprávu o tom, že nám hrozí nestálost a nemá tedy smysl začínat nebo organizovat něco nového. Je to také karta domova, který bychom si měli chránit, protože tam je nám momentálně nejlépe. Takže padne-li srdcová devítka, nepřemýšlejte nad cestováním, protože všude dobře, ale doma nejlépe.

Osma - znamená těžkosti, hádky, průtahy, nedorozumění, můžete mít také problém s neupřímným vztahem. Jestliže se však v okolí objeví další srdové a kulové karty, nebo dokonce zelené eso, můžete očekávat přírůstek do rodiny.

Sedma - přináší konec lásky, zejména je-li v řadě karet jediná své barvy. Pokud jsou kolem alespoň nějaká srdce, pak můžete očekávat dárek od někoho, kdo vás má rád. Pokud budete mít kolem této karty ještě zelené karty, je naděje vztah zachránit, věci si navzájem vysvětlit a především komunikovat. Srdcová sedma je také kartou závislosti, ať už mluvíme o alkoholu, drogách nebo hráčství. 

 Významy číselných karet se liší podle toho, je-li karta v rovné nebo obrácené poloze.


Dvorní karty reprezentují vnitřní svět lidí a karty číselných hodnot vnější svět kolem - tedy život jako takový.Sedmičky
- znamenají vždy začátek nějakého děje


Osmičky - vyjadřují dlouhodobější proces děje, vyjadřují se ke všemu, co vždy trvá delší dobu


Devítky - nabádají k aktivním změnám, mluví o tazatelově aktivitě nebo i přílišné pasivitě


Desítky - potvrzují konec děje, anebo zásadní změny a obraty v ději kolem tazatele.


 

08.05.2007 12:18:07
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one