Taroty - Velká arkána

 Tarot číslo IV

Císař 

Další názvy a podoby: Král, Vladař, Osiris, Panovník.

Tato karta nám radí: chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.

 

Karta Císaře nás nabádá, abychom svůj život uchopili pevně do rukou. Je to karta dobrých pracovních projektů, tazatel dokáže svoji autoritu a uskuteční všechny své touhy i cíle s příznivým výsledkem.

 

Vládnutí. Čas pohlédnout na to, co člověk zná. Porozumění. Znalost sebe sama. Císaři je vlastní disciplína, moc a síla. Ti, kdo vládnou, musí v první řadě zvládat sami sebe. Karta "mužská"; Císař naznačuje úspěch, moc a ovládání. Tyto kvality se projevují i v ženách. Karta Císaře naznačuje touhu po síle a rozumu, které by ovládaly city a lásku. Pokud je karta obrácená, naznačuje to nedostatek síly, vlády, moci nebo dospělosti. Císař je archetypální vládce. Až si vyložíte tuto kartu, zeptáte se: "Čemu vládnu? Jak vládnu?" V nejlepším případě je Císař dokonalým organizátorem a správcem. V nejhorším nemilosrdným manipulátorem. Znamená hmotný úspěch, dosažení mety. Jistotu, klid. Otec, muž, který má dobré postavení v životě. Záporem může být despotismus a vůdcovství.

všeobecně - Síla, která přináší řád, upevňuje struktury a stabilitu - realistické myšlení a činorodá vůle - myšlení a sebeovládání určované rozumem - ale též vyžadovat železnou disciplínu - ztrnulost - neschopnost nebo neochota vzít v úvahu pocity.
vztahy
- Dávat přátelskému vztahu jistý rámec, kde panují jasnost a pořádek - uskutečňovat sny a přání - ale též rigidní struktury ve vztazích - lpět na důležitosti zavedených rolí, aby byla zamaskována citlivost, slabosti a potřeba podpory.
povolání
- S rozhodností a zodpovědností navrhovat jasné koncepce pro plány a projekty, které mohou být realizovány při dodržování disciplíny- ale též perfekcionismus, nepružné názory a fixní myšlenky.

 

 

 


13.03.2007 14:17:11
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one