Taroty - Malá arkána 

Meče 

 


Eso mečů

Nové myšlenky, nové ideje. Upevni se. Hledání pravdy. Člověk s obrovským potenciálem. Úspěch, uskutečnění plánů.

Všeobecně - Zrození intelektu - žízeň po vědění - síla poznání vede k jasnosti, rozhodnosti a ukončení dvojsmyslnosti - dobrá příležitost vyřešit problémy za pomocí rozumu.
Vztahy - Velká příležitost vidět hluboko zakořeněné problémy, vyjádřit je slovy a vyjasnit je - bolestná zkušenost deziluze.
Povolání - Osvobození se od komplikací za pomoci jasného, analytického rozumu - jednoznačné rozhodování a nalézání řešení komplexních problémů.
Astrologie - Síla vzduchu Mantický význam - Intelektuální inspirace, úspěch, síla myšlení, sebevědomí, soutěž, plodnost, vítězství vůle , Obrácená karta - Začátek nepřátelství, nemoc, vítězství nenávisti, násilí, zbytečná agrese , Tělo - Bedra, ledviny, děloha

 

 Dvojka mečů - Mír

Dualita. Volby a následky. Asimilace vědomostí a možnost nového směru. Mimořádné štěstí.

Všeobecně - Urovnání zdánlivě neslučitelných rozdílů - nalezení vyrovnaného řešení - spravedlnost - rozhodnutí.
Vztahy - Klid pocházející ze vnitř se dostává ven a proniká celým vztahem - použití vnitřní síly a intuice k vyjasnění nevyřešených otázek a uvolnění napětí.
Povolání - Vyřešení konfliktu - chytré a poctivé strategie a srozumitelné plánování na pracovišti.
Astrologie - Měsíc ve Vahách Mantický význam - Vnitřní mír, rozhodnutí ve vztazích, vyrovnaná síla, dohoda, stabilizace vztahu , Obrácená karta - Pochybnosti ve vztahu, zrada, lež, poškozená pověst, nerovnováha ve vztahu , Tělo - Bedra, ledviny, děloha

 


Trojka mečů - Žal

Pokora. Abys něčeho dosáhl, musíš přinést oběť. Odlož vše, co už nepotřebuješ. Všechno zlé má v sobě potenciál dobrého. Překážky jsou odstraněny.

Všeobecně - Deziluze jako součást vývojového procesu - bolestné poznání vlastních slabostí a chyb - apatie, ochromení - deprese.
Vztahy - Rozčarování - též pocit ublížení třetí osobou, která brání vztahu - neštěstí v lásce - konec partnerství.
Povolání - Bolestná depresívní zkušenost, způsobená neúspěchem (ztráta zaměstnání, neúspěšné jednání, nesložená zkouška apod.) - intelektuální mysl je ostrá jako skalpel, ale jaksi příliš kalkulující - neúspěch při snaze vzít city adekvátně v úvahu.
Astrologie - Saturn ve Vahách Mantický význam - Žal, odcizeni, deprese, bolest srdce, odloučení, nedorozumění , Obrácená karta - Zmatky a chyby ve vztahu, neslučitelnost, ztráta Tělo - Bedra, ledviny, děloha


Čtyřka mečů - Příměří

Svatyně, klid po bouři. Dopřej si čas pro sebe. Odpočívej a zotav se, než budeš pokračovat v cestě. Klid, odpočinek.

Všeobecně - Bolest provází realizaci, ale následuje zotavení - učit se tak, že člověk trpí - nedobrovolná přestávka pro duchovní očistu - klid zbraní, ale ne skutečný mír, neboť trvalý mír vyžaduje vědomé přijetí a vyjasnění potlačených impulsů.
Vztahy - Příměří ve vztahu - na povrchu všechno klidné, ale pod povrchem tiká načasovaná bomba - odchod do sebe, aby se vrátila jasnost a pořádek do emocionálního a milostného života.
Povolání - Těžkosti a konflikty minulosti se teď neprojevují, ale mohou kdykoliv znovu vybuchnout - pouze zcela nové strategie mohou nabídnout vyhlídky na skutečný mír.
Astrologie - Jupiter ve Vahách Mantický význam - Příměří, klid a soustředění, samota, vynucený klid, duchovní očista , Obrácená karta -Opatrnost ve vztahu, lakota, neschopnost soustředění Tělo -Bedra, ledviny, dělohaPětka mečů - Porážka

Roztržka. Porážka pro nedostatek přesvědčení. Pohlédni dovnitř, abys uviděl, co je třeba změnit. Buduj mosty, ne zdi. Boj, možný neúspěch.

Všeobecně - Starý obraz světa musí padnout, aby mohlo být dosaženo nového pochopení - porážka způsobená přehnanými pokusy zabránit konfliktu - strach z neznáma se objevuje s obnovenou silou - potřeba ochrany - proradnost a podlost
Vztahy - Nešťastné partnerství, obvykle též konec takového vztahu - strach z konfliktu se projevuje jako nenávist, hořkost a pocit nesmyslnosti - "bít kolem sebe" ze strachu ztráty kontroly nad situací.

Povolání - Obchodní politika bez skrupulí, jejíž součástí je bezohledné používání pomlouvačné, proradné a pokořující taktiky - strach ze selhání v projektu nebo úkolech.
Astrologie - Venuše ve Vodnáři Mantický význam - Strach ze ztráty nebo porážky, porážka, ponížení, podlost, nespolehlivost, nevýhodnost, nerozvážnost , Obrácená karta - Totéž, ale s pohřebními obřady , Tělo - Holeně, lýtkaŠestka mečů - Věda

Změna ve způsobu myšlení. Nová rovnováha. Jasnost myšlení. Správný úhel pohledu. Cestování, příznivé zprávy.

Všeobecně - Tvořivá inteligence - porozumění ostatním - umožňovat druhým, aby člověka pochopili - opuštění starého a odchod k novým břehům.
Vztahy - Optimální rovnováha mezi citem a rozumem - možnost výměny nápadů, aby si partneři lépe porozuměli a hlouběji se poznali.
Povolání - Komunikační talent pomáhá odstranit konflikty - holistický pohled na věci umožňuje nové věci - nalezení nekonvenčních řešení problémů se spolupracovníky nebo projekty.
Astrologie - Merkur ve Vodnáři Mantický význam - Věda, objektivita, jasný cíl, cesta, překonané potíže, zasloužený úspěch , Obrácená karta -Návrh, veřejná zpověď, nerozhodnost Tělo - Holeně, lýtka

 Sedmička mečů - Marnost

Touha po komptromisu. Ze strachu ze selhání nedělá nic. Zbav se starých zlozvyků, přišel čas změny. Citlivá duše. Potřeba být opatrný a odvážný.

Všeobecně - Něco předstírat, obelhávat sám sebe - vybrat si iluzorní řešení místo obtížného, ale upřímného rozhodnutí - sebelítost - povrchní chápání.
Vztahy - Vyčerpávající proces čekání a doufání v uznání - destruktivní energie ohrožuje vztah - malé podvody a nepravdy - snaha vyhnout se konkrétnímu stanovisku.
Povolání - Nebezpečí, že se člověk zaplete do špinavého, nezákonného obchodu nebo se přímo takových obchodů zúčastní - triky a podvodná manipulace - intriky mezi spolupracovníky.
Astrologie - Měsíc ve Vodnáři Mantický význam - Marnost, sklíčenost, nejasné úsilí, pokusy, negativní očekáváni, kolísavé plány , Obrácená karta - Pomluvy, plýtvání silami, nejisté rady Tělo - Holeně, lýtkaOsmička mečů - Vměšování

Nerozhodnost. Získej svobodu osvobozením se od starých zvyků. Odevzdej se lásce a objev svou vlastní sílu. Trpělivost.

Všeobecně - Znovu a znovu dovolovat druhým, aby vás odváděli od vašich skutečných záměrů - omezení a zákazy překážejí citům a tvůrčím impulsům.
Vztahy - Přílišné zdůrazňování rozumu - neustálé "Ano, ale..." brání v rozhodování - neústupné vnitřní pochyby zatěžují vztah - jen ticho, vnitřní jasnost a otevřené srdce mohou zlepšit situaci.
Povolání - Stát si v cestě - ostatní se všemožně snaží vás podrazit - rozptylování, vměšování se a neočekávané neúspěchy brání uskutečnění plánů a obchodních aktivit.
Astrologie - Jupiter v Blížencích Mantický význam - Vměšování, těžká volba, vnitřní konflikt špatná kritika, uvěznění ve vlastních myšlenkách , Obrácená karta - Neshoda, nesnáze, konflikty s okolím Tělo -Ramena, ruce, plíce, nervyDevítka mečů - Krutost

Příliš mnoho myšlenek. Strach. Člověk tvoří svou vlastní realitu. Přijmi lásku a objev svobodu. Při katastrofě zůstaň pevný, neochvějný.

Všeobecně - Trápit se sebeobviňováním - trestat sám sebe (snaha o vykoupení určením oběti) - obavy dočasně potlačené rozumem znovu vyplouvají na povrch - agresivní chování vůči druhým - starosti a deprese.
Vztahy - Strach z odloučení a samoty - pocit bezútěšnosti a beznaděje - podvědomá tendence působit bolest sobě a druhým popichováním a sekýrováním - nenávist a pochybnosti vůči sobě.
Povolání - Trápení, existenční starosti - být zavalen obtížnými úkoly nebo depresívní atmosférou na pracovišti - strach ze zkoušek nebo tréma.
Astrologie - Mars v Blížencích Mantický význam - Krutost vůči sobě i druhým, utrpení, špatné svědomí, nemoc , Obrácená karta - Strach, sebepoškození, hanba ,Tělo - Ramena, ruce, plíce, nervyDesítka mečů - Zkáza

Zničení starého umožňuje příchod nového. Oběť. Přijetí neočekávaného. Nové horizonty. Situace se brzy vyjasní.

Všeobecně - Svévolný, násilný konec, obvykle provázený rozumem - udělat konec nežádoucí situaci, ale takový konec může též znamenat vzdání se obohacující zkušenosti.
Vztahy - Bolestný konec vztahu - vzdání se iluze pravého partnerství - učinit konec na způsob " nouzové brzdy", ale člověk by měl vzít v úvahu i důsledky - možnost totálního přeorientování.
Povolání - Svévolný konec projektu nebo situace - ztráta zaměstnání může být bolestná, ale i osvobozující.
Astrologie - Slunce a Měsíc v Blížencích Mantický význam - Zkáza, zlomené srdce, starosti, destruktivní energie, problémy, negativní myšlení, vnitřní utrpení , Obrácená karta - Přechodné úspěchy, výhody , Tělo - Ramena, ruce, plíce, nervy
 


02.05.2007 22:46:49
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one