Taroty - Malá arkánaPoháry

 


 Eso pohárů

Vciťování se. Soucit. Nadšení. Radost. Plodnost. Dostaneme jedině tehdy, když budeme otevření. Láska. Je základní, ještě zcela neprojevenou ideou lásky a citu, ať už se jedná o lásku mileneckou, či lásku k bližnímu. Značí, že podvědomě vnímaná idea už je na světě, ale ještě nedostala reálnou podobu. Buď se blíží nějaká nová citová zkušenost, nebo už začala, jen si ji člověk, jehož se týká, ještě stále neuvědomuje.

Všeobecně - Šťastná karta - šance najít hluboké vnitřní naplnění - láska jako sebeláska, bratrská láska, partnerská láska, smyslově erotická láska a jako láska k Bohu - hluboká a pevná víra - radost - snadné dávání a braní.
Vztahy - Láska se může plně a beze zbytku rozvinout - milující otevřenost - příležitost objevit nové dimenze srdce vedoucí k hlubokému naplnění.
Povolání - Šance objevit a naplňovat pravé životní poslání - hluboké zadostiučinění v pracovní oblasti.
Astrologie- Síla vody. Mantický význam - Mystérium lásky,začátek lásky, naplnění touhy, dobré okolnosti, nová příležitost. Obrácená karta - Nestálá láska, začátek neopětované lásky, změny v lásce
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek

 


 Dvojka pohárů - Láska

Harmonie. Silná pouta. Jednotící síla lásky. Splývání protikladů. Spojení.Láska, srdečné styky. Prvotně projevená idea citu. Je to výbuch lásky, která ještě nemá směr ani výsledky. Je to moment zamilování nebo uvědomění si citu v sobě či existence nového vztahu. Ten je na svém začátku a není ještě ničím zakalen.

Všeobecně - Šťastné setkání (v každodenním životě, na cestě, v milostném životě) - láska - přátelství.
Vztahy - Láskyplné jednání s partnerem - usmíření po hádce - flirt - zamilovat se do nového člověka.
Povolání - Přátelská, otevřená atmosféra na pracovišti - dobrá spolupráce - změna funkce vede k pozitivnímu setkání s dobře smýšlejícím člověkem.
Astrologie -Venuše v Raku. Mantický význam - Láska, vášeň, zasnoubení, partnerský vztah, možná spolupráce, porozumění. Obrácená karta -Nedorozumění, hádky ve vztahu, nenaplněná láska
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek 

 


 Trojka pohárů - Hojnost

Hojnost lásky. Blaženost. Zamilovaný do všeho, co je. Dopřej si čas na to, abys spatřil věci jasně. Potěšení z lásky, uspokojení. Vztah dostal reálnou podobu a nyní jsou sklízeny první výsledky. Jedná se o radost a štěstí z naplněné lásky. Vztah je harmonický a lidé v něm zainteresovaní si dopřávají hojnost krásných pocitů.

Všeobecně - Zdraví a bohatství (radost a hojnost) - potěšení - žádné problémy, žádné starosti - vděčnost - zdraví - radostná oslava po úspěšném vývoji.
Vztahy - Početí - růst vnitřního pocitu lásky a štěstí - prožívání nádherných chvil v partnerství s pocitem vděčnosti a radosti.
Povolání - To hlavní je hotovo - dobrý obchod - zkouška byla úspěšně složena - existuje důvod k oslavě.
Astrologie - Venuše v Raku. Mantický význam - Pomoc v problémech, hojnost, konec nemoci, dobrý výsledek věcí. Obrácená karta - Špatný výsledek věcí, stagnace problémů, ztráta dobré pověsti
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek

 

 Čtyřka pohárů - Nadbytek 

Čas pro změnu. Nové možnosti. Přemítání. Neboj se změnit sám sebe, abys dosáhl rovnováhy. Citová spokojenost. Tato karta naznačuje vytvoření řádu z idei lásky. Prožívá ji vztah, v němž zainteresovaní lidé si "přikáží" nehádat se a dělat si jen dobře, dávat a projevovat si lásku i ve chvílích, kdy po tom vůbec netouží. Tak sice vztah vypadá jako velmi harmonický a krásný, ale protože to vše neplyne z vnitřního pocitu, brzy v něm nastává znechucení a únava.

Všeobecně - Starostlivá péče o druhé, též tendence přivlastňovat si - emocionální jistota - vášeň budící strach.
Vztahy - Stabilní partnerství, vyznačující se hojností, může být omezeno přílišnou péčí - pohodlí a bezpečí domova.
Povolání - Nejvyššího bodu už bylo dosaženo - spaní na vlastních vavřínech může vést k nudě a nepříjemnému stereotypu.
Astrologie - Měsíc v Raku. Mantický význam - Útlum lásky, únava, zklamání, nestálost citů, strach z nejistoty, nespokojenost uprostřed hojnosti. Obrácená karta - Možnosti nového vztahu, nová zkušenost
Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludekPětka pohárů - Zklamání

Je sklenice zpola plná či zpola prázdná? Zklamání. Možnosti. Začátek uzdravovacího procesu. Potěšení přejde ve smutek. Je buď revolucí následující po znechucení čtyřky nebo problémem, který přišel jako narušení radosti a štěstí, pokud mají zainteresovaní lidé v sobě rozpory a nejsou si jistí tím, co opravdu chtějí. V pětce se objevují veškeré problémy vztahu. Je to bolestné procitnutí z předchozího štěstí. Člověk jde do hloubky a zjišťuje, že to, co se na povrchu lesklo, je uvnitř plné bahna.

Všeobecně - Smutek, bolest způsobená ukvapeným chováním - probouzí se pocit neštěstí a destrukce - " vyschlé" city - zklamání, které má původ v procesu poznání - fermentace a rozklad vede ke transformaci a metamorfóze.
Vztahy - Pochyby a beznaděj, ale též nová naděje prýštící z nevědomí - znovuotevření starých ran - staré příčiny utrpení a staré způsoby jednání se probouzejí, mohou být teď přezkoumány a popř. odstraněny.
Povolání - Bolest a zklamání z nevydařeného projektu - hořká zkušenost se spolupracovníky - přezkoumání vlastních možností a cílů.
Astrologie-Mars ve Štíru. Mantický význam-Manželství bez lásky nebo přes překážky, ztráta ve vztahu, nedokonalost vztahu, síla překovat překážky a bolest. Obrácená karta-Nové pokračování vztahu, naděje, návrat partnera Tělo - Pohlavní ústrojí, močový měchýř


  Šestka pohárů - Rozkoš


Harmonie. Uspokojení. Víra. Dětinská nevinnost - jakoby člověk viděl vše poprvé. Čas milovat sám sebe. Vzpomínky. Zde je vztah naprosto vyvážený. Člověk dostává, kolik dává. Dává a dostává přesně tolik, kolik je potřeba, aby mu bylo dobře. Není to výbuch citu, na ten už člověk může jenom vzpomínat, ale vztah je schopen na reálné úrovni fungovat

Všeobecně - Radost ze života - rozkoš - duchovní síla - "Cítím se jako znovuzrozený!" - vzpomínky - všechny věci nabraly přirozený směr.
Vztahy - Hluboký pocit bezpečí, vnitřní radosti a vděčnosti - s rozkoší prožívat vlastní erotický a sexuální život.
Povolání - Hluboké zadostiučinění a radost z plnění stávajících úkolů - radostná práce.
Astrologie - Slunce ve Štíru. Mantický význam - Sex, touha, vzpomínky, pohled do minulosti, vlivy z minulosti. Obrácená karta - Klamné možnosti, chybné kroky, chybné plány
Tělo - Pohlavní ústrojí, močový měchýř

 


 

 Sedmička pohárů - Zkaženost

Představivost. Iluzorní úspěch. Zvaž všechny možnosti. Nové příležitosti. Ambice, sny. Téměř všechna láska a energie se vytratila. Člověk se snaží získat za každou cenu zpět krásné pocity, a tak využívá zbytek energie k pokusům je znovu získat. Tyto pokusy však vedou zcela špatnými cestami a navíc energie není využita synchronizovaně, ale je jí plýtváno na všech stranách. Zde se objevují různé zástupné elementy přinášející příjemné pocity, jako jsou drogy nebo nevázaná sexualita. I ta trocha lásky, která zbývá, se tím zakaluje a vytrácí.
Všeobecně - Iluze, vize, fantazie z propastných hlubin duše - překrucování skutečné pravdy - touha po simbióze (jako dítě toužící po nespoutané radosti v matčině náruči) - opilost jako útěk od života a světa - zhýralý život vedoucí k zahnívání.
Vztahy - Snová doba - pokus naplnit neuskutečněné tužby vášnivým rozplynutím se v partnerovi může vést k vystřízlivění a bolestnému probuzení (simbiotické Vztahy).
Povolání - Stavění vzdušných zámků - snění za dne, kdy by měl člověk pracovat - nebezpečná náchylnost k pokušení - výzva ke snížení očekávání a omezení svých cílů na skutečně dosažitelné.
Astrologie - Venuše ve Štíru. Mantický význam -Skepse ve vztahu, zdánlivé štěstí, očekáváni neodpovídající realitě, velké iluze, fantasie. Obrácená karta-Vůle, vyřešení problémů ve vztahu, pochopení, uvědomění si reality.
Tělo -Pohlavní ústrojí, močový měchýř

 


 Osmička pohárů - Netečnost


Konec cyklu. Nový úhel pohledu. Dopřej si čas na přemýšlení. Obnov své vlastní zdroje. Rozčarování, znovuzrození. Je opačnou chybou, než sedmička. Zde je také málo energie, ale narozdíl od sedmičky je schraňována a nevydávána. Jedná se o kartu citového chladu a neschopnosti obnovy vztahu, z něhož vyčpěla veškerá láska. Člověk se nepokouší o nápravu, je skeptický a unavený.

Všeobecně - Deprese - bolestné rozčarování - pocit vyprahlosti - samolibá lenost - sektářství - pocit, jako byste zapadli do bahna - výzva ke změně směru, k pokoře a opuštění starých zvyků a priorit.
Vztahy - Netečné, bezbarvé soužití - ochromující každodenní stereotyp - sexuální apatie - odloučení -dát sbohem iluzorním představám o partnerovi (pohádkový princ, žena jeho snů apod.).
Povolání - Otrávená atmosféra na pracovišti - cítit se na mrtvém bodě vlastní kariéry - každý pokus oživit obchod jakoby selhával - rozlučka s pracovním místem nebo nadějnými úkoly.
Astrologie - Saturn v Rybách. Mantický význam - Přerušení vztahů, možný rozchod, smutná změna, zklamání ve vztahu a plánech. Obrácená karta - Úspěšný vztah, úspěšná snaha, štěstí
Tělo - ChodidlaDevítka pohárů - Radost

Štěstí. Silný pocit sebeúcty. Přijetí sebe sama. Potřeba citlivosti. Přání se skutečně plní. Klid a uskutečnění. Vyjádření dokonalosti citu na hmotné úrovni. Vztah i se všemi okolními aspekty je v rovnováze a šťastný.

Všeobecně - Důvěra -hluboká radost a naplnění - zdraví - osvobození od starostí - schopnost radovat se ze života - radost z krásných věcí.
Vztahy - Radosti doma - vlna štěstí zalévá a oživuje vztah - smyslové a intelektuální zadostiučinění.
Povolání - Velké zadostiučinění - šikovnost co do obchodu a kariéry - týmový duch v okruhu spolupracovníků - srdečná, upřímná spolupráce.
Astrologie - Jupiter v Rybách. Mantický význam -Radost, rozkoš, možnost početí, zisk, dobré zdraví, přetékající láska. Obrácená karta - Smutek, hádky, neradostný vztah, podezírání
Tělo - Chodidla

 

Desítka pohárů - Nasycenost

Bohatství ve všech podobách. Úspěch. Uspokojení. Toužebná přemítání. Zaplavený fontánou lásky. Klid a spokojenost. Je ukončením cesty k fungujícímu vztahu. Idea se stala naprosto reálnou skutečností. Láska byla stažena na úroveň každodenní reality. 10 pohárů je karta naplněného vztahu, manželství a rodinněho krbu.

Všeobecně - Naplnění - zadostiučinění - smysl pro intelektuální hodnoty - důležité přátelství - velkomyslnost.
Vztahy - Autentické city bez klamání nebo iluzí - plánování manželství - zčeřená hladina se uklidnila - mít pocit domova a dobrého zacházení - prožívání přátelství uvnitř i mimo vztah s vděčností.
Povolání - Získání odměny odpovídající snaze - nejvyšší bod už minul - vyhlídky na nové, zajímavé pole působnosti a na potěšující kontakty - přátelská spolupráce.
Astrologie - Mars v Rybách. Mantický význam - Naplnění lásky, domácí zázemí, dobrá pověst, uspokojení, soulad. Obrácená karta - Nejistota lásky, ztráta vztahu, zklamaná důvěra
Tělo - Chodidla


 

 

 


28.04.2007 14:48:09
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one