Taroty - Malá arkána

 

Disky

 


 Eso disků

Nové usilování. Vnější úspěch, vnitřní harmonie. Ve spojení a v harmonii s Matkou Zemí. Bohatství.

Všeobecně - Velké štěstí v lásce a penězích - zdraví a životní energie - hluboké zadostiučinění - rostoucí vědomí vlastní hodnoty - šance dospět k rozsáhlému poznání a vyřešení vlastních problémů.
Vztahy - Možnost dát pevný vnější a vnitřní rámec již existujícímu vztahu - znamená trvalý vztah - velmi rozvinutá smyslnost.
Povolání - Dobré vyhlídky na uskutečnění přání v pracovní oblasti - bezpečí - dobrý plat - osobní uznání - významný úkol poskytuje pocit vnitřního zadostiučinění - ale též pocit, že je člověk přitahován penězi.
Astrologie - Síla země Mantický význam - Vnitřní i vnější bohatství, dar, štěstí, dokonalost, dědictví, spokojenost Obrácená karta- Chamtivost, bohatství bez štěstí, promrhané peníze
Tělo - Kolena, svaly, kůže

 


Dvojka disků - Změna

Harmonická změna. Zvažování protikladů. Radostnost. Porozumění zákonu příčiny a následku. Cesta za bohatstvím je přerušena

Všeobecně - Změna člověka vyburcuje ze zimního spánku - probíhá proces transformace - různorodost - pochopení, že všechno má dvě stránky - flexibilita.
Vztahy - Změna nebo různorodost ve vztahu - nové podněty, čerstvý závan nebo neobvyklé zážitky znovuoživí všední den (cestování, sdílené projekty).
Povolání - Změny, jakoby se děly samovolně, ale pokud budou pochyby, myšlenky na bezpečí a nerozhodnost nahrazeny přiměřenou dávkou bezstarostnosti, mohou být tyto změny zažívány jako radostné.
Astrologie - Jupiter v Kozorohu. Mantický význam- Změna, kompromis, transformace, nerozhodnost, střet zájmů, rozkolísanost Obrácená karta-Předstíraná radost, literární schopnosti,
Tělo -Kolena, svaly, kůže 


Trojka disků - Dílo

Hmotný úspěch. Nápaditost. Tvořivost. Vytrvalost. Správná práce vede k osobnímu rozvoji. Úspěch v práci.

Všeobecně - Postupný růst - pokrok - důkladná práce je korunována úspěchem na všech úrovních (fyzické, mentální nebo duchovní) - aktualizace myšlenek, přání a záměrů.

Vztahy -
Vytváření expanze nových struktur ve vztahu - úsilí o nastolení jasnosti v každodenních záležitostech - starosti - konec potíží
.
Povolání -
Schopnost dělat správné věci ve správný okamžik - dělat znatelný pokrok ve vlastní práci - dobré podmínky pro nový začátek
.
Astrologie -
Mars v Kozorohu. Mantický význam - Dílo, zakončení období, úspěch, nové tvůrčí období, pracovitost, sebedůvěra, zisk, postavení Obrácená karta - Průměrnost, malá sebedůvěra, nešikovnost

Tělo-
Kolena, svaly, kůže
 


Čtyřka disků - Moc

Lakomství. Moc a vliv. Příležitosti tu jsou, vyber si. Dosažení úspěchu.

Všeobecně - Viditelné hranice a rigidní vnitřní normy - jasnost - rigidní povaha - spolehlivost - 6ivot v souladu s vlastními ideály - ale též nátlak - tvrdohlavost - byrokratické trvání na malicherných principech - předstíraná zdvořilost.
Vztahy - Osobní stabilita zpevňuje vztah nebo vyjasňuje rozporné záležitosti a názory - přezkoumejte mocenské struktury uvnitř svazku (síly a slabosti, vlastnění a peníze).
Povolání - Aktualizace plánů - nekompromisní dřina - zachování toho, čeho již bylo dosaženo - ale též dopuštění toho, aby materiální záležitosti způsobily ignorování pocitů, tepla, živosti a přátelství.
Astrologie - Slunce v Kozorohu. Mantický význam - Moc, nutnost upevnění charakteru, potřeba jistoty, sobectví, lakota, strach ze změny, síla. Obrácená karta - napětí, nejistota, necharakternost
Tělo - Kolena, svaly, kůže 


Pětka disků - Soužení

Starosti. Napětí. Vyhladovělá duše. Důvěra v budoucnost. Pohlédni dovnitř a nalezneš odpovědi. Zhroucení.

Všeobecně - Pocity deprese - pocit, že nic nemá smysl a všechno je beznadějné - strachy a obavy - pesimismus.
Vztahy - Cítit se nešťastný z vlastních vztahů s lidmi - neplodná komunikace a nesmyslná sebetrýzeň - ale též vhledy a změny vzhledem k neúnosnosti dané situace.
Povolání - Přístup k úkolům s pesimismem a strachem - situace se protahuje, špatně se vyvíjí či se ukazuje, že bude obtížnější, než se očekávalo.
Astrologie - Merkur v Býku. Mantický význam - Soužení, starosti, pesimismus, hmotné problémy, nevěra, krize, úzkost, potíže, nepořádek Obrácená karta - Nový vztah, možná změna k lepšímu, východisko z nouze.
Tělo - Krk, šíje, hlasivky
 


Šestka disků - Úspěch

Velkodušnost. Úspěch. Rovnováha a harmonie. Říkej svou vlastní pravdu a nalezneš ty, kteří říkají totéž. Bezpečí a vyrovnanost.

Všeobecně - Tolerance - šlechetnost - úspěch - zachovávat si optimistický přístup k životu i přes snahu zajistit materiální bezpečí - zachovej rovnováhu protikladů, jinak se harmonická struktura naruší a vývoj bude přerušen.
Vztahy - Harmonické časy v souznění s vlastními pocity - podporovat jeden druhého, dodávat jeden druhému odvahu - společné podnikání slibuje úspěch.
Povolání - Dobrá příležitost pro nový začátek - vlastní projekty budou podpořeny a mohou být uskutečněny - výzva ke šlechetnému jednání se sebou i s ostatními.
Astrologie - Měsíc v Býku Mantický význam - Úspěch, dar, zisk, velkorysost, úspěch v podnikání, humanita Obrácená karta - Dluhy, žárlivost, půjčky
Tělo - Krk, šíje, hlasivky 


Sedmička disků - Neúspěch

Pasivita. Pohlédni do nitra, aby ses mohl rozhodnout. Zhodnoť všechny možnosti. Největší odměna může vzejít z nejtěžších situací. Pokrok, ale také varování, že je nutno být obezřetný.

Všeobecně - Zabývání se otázkami, které jsou hrozbou životu (smrtelnost, destrukce, nemoc, strach) - síla negatívního myšlení může vést ke skutečné materializaci událostí, kterých se člověk bojí.
Vztahy - Olověná bezmocnost způsobuje, že se vytrácí naděje a láska - výzva k přijetí bolestného vývoje událostí, aby se mohly věci začít ubírat pozitivním směrem.
Povolání - Opatrné přezkoumání všech plánů - hrozí omyly - ber ohled na to, jaký budou mít tvé činy vliv na životní prostředí.
Astrologie - Saturn v Býku Mantický význam - Neúspěch, pozvolný nárůst financí, těžká práce, zdržení financí, spekulace Obrácená karta - Ztráta půjčených peněz, netrpělivost, obavy
Tělo - Krk, šíje, hlasivky 


Osmička disků - Prozíravost

Vytrvalost. Oddanost. Zasaď semínko. Pokračuj vytrvale, krok za krokem. Odměny, oslavy

Všeobecně - Harmonie - evoluce - péče - disciplína sama nad sebou - sebekritika - rozpoznání všudypřítomného vyššího řádu.
Vztahy - Po bolestných zkušenostech se člověk začíná opět otvírat jinému člověku - něžný, láskyplný cit - uznání a pozornost v každodenním životě (malé dárečky, laskavé slovo atd.).
Povolání - Citlivý, talentovaný přístup k dosažení cílů - pečlivě připravené a srozumitelně naplánované obchodní záležitosti se realizují.
Astrologie - Slunce v Panně Mantický význam - Částečný úspěch, skromnost,
motivace, moudrost, pečlivost, snaha, prozíravost, radost z výsledku Obrácená karta - Lakota, zklamání, pýcha, intriky
Tělo - Břicho, vnitřnosti
 


Devítka disků - Zisk

Radost. Vyzařování. Hojnost. Popularita. Úspěch na všech úrovních. Odložení ega přináší bohatství duše. Cílů bylo dosaženo.

Všeobecně - Překvapivý objev vlastních schopností často způsobený neobvyklými situacemi ("Kdo by si byl pomyslel, že je to vůbec možné?") - schopnost užívat si nadbytku - chytrost a lstivost - finanční úspěch.
Vztahy - "Dobrá partie" - možnost hlubokého přátelství s jinými lidmi, které bude plodné a přínosné pro všechny.
Povolání - Označuje úspěšný podnik s dobrým ziskem, nečekaný úspěch v žádosti o místo nebo úspěšné složení zkoušky či testu - růst a rostoucí prosperita.
Astrologie - Venuše v Panně. Mantický význam - Soudnost, opatrnost, finanční úspěch, prosperita, jistota, tvořivost, nutnost dávat i přijímat, zisk v lásce. Obrácená karta - Nejistota, ohrožení, nebezpečí, neopatrnost
Tělo - Břicho, vnitřnosti 


Desítka disků - Bohatství

Bezpečí. Štěstí. Rozvinutá nadání. Uvědomění si odměny, kterou člověk získal. Přišel čas sdělovat své znalosti. Bohatství.

Všeobecně - Stavění na dobrých základech - bezpečí vlastní rodiny a peněžních prostředků - blahobyt - velkorysost - ale též zlatá klec - pocit, že je člověk vehnán do úzkých závistí a zlobou, což je způsobeno lpěním na cenných věcech.
Vztahy - Příjemná doba a přátelská atmosféra, v níž si člověk může užívat jak každodenního života, tak i zvláštních událostí a akcí - pocit bezpečí a míru v kruhu rodiny nebo blízkých přátel.
Povolání - Jisté pracovní místo - dobrý plat - bohatství myšlenek a akcí rozšiřuje obzory a umožňuje dosáhnout důležitého bodu.
Astrologie - Merkur v Panně. Mantický význam - Bohatství vnitřní i vnější, dědictví, schopnost sdílení, rodina, domov, výhodné obchody, bezpečí Obrácená karta-Krádež
Tělo - Břicho, vnitřnosti
 
24.04.2007 12:17:45
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one