Taroty - Malá arkána

 

Disky  dvorní karty

 

 


Páže disků


Silný. Skromný. Krásný. Praktický. Dobrý řečník ve službě druhým.Rozumný mladík.

Všeobecně - Světská, smyslná mladá žena, která má blízký vztah k přírodě a která projevuje své skryté tvůrčí energie - natvrdlý, dobrosrdečný charakter - vytrvalost - začátek důležitého vývoje - těhotenství.
Vztahy - Impuls směrem k novému intimnímu a smyslovému spojení nebo k novému dlouhodobému a potěšujícímu rozvoji již existujícímu vztahu.
Povolání - Náhlá příležitost k pozitivnímu vývoji ve vlastní kariéře - vyhlídky na vítanou pomoc - transformace plánů v činy - smysl pro realitu.
Astrologie - Země Mantický význam - student, studium, zprávy, pracovitost, soustředěnost

 

Obrácená karta - Špatné zprávy, unáhlenost, tvrdohlavost.Rytíř disků

Pevný. Metodický. Vytrvalý a spolehlivý. Pracuj s tím, co máš po ruce, a uspěješ. Přímý mladý muž.

Všeobecně - Silný a houževnatý mladý muž s těsným vztahem k zemi - smyslnost - spolehlivost - smysl pro realitu - ale též autoritativní, materialistický, žárlivý a dogmatický.
Vztahy - Těšení se z pozemských radostí spolu s druhým člověkem - uvědomovat si vlastní smyslnost a učit se ji lépe vyjadřovat a prožívat.
Povolání - Dosahování cíle s houževnatostí, energií a neomylnými instinkty dobrého obchodníka - pracovitost a spolehlivost - dosažení hmatatelného a trvalého úspěchu.
Astrologie - Oheň+Země Mantický význam - Cizinec, trpělivost, příchod, pevnost, spolehlivost, obchodní schopnosti, léčitel

 

Obrácená karta - Lenost, konzervativnost, zbabělost.Královna disků

Zosobněná láska. Velikost srdce. Tvrdá práce. Vyživuj svou tvořivost. Citlivá, dobročinná žena.

Všeobecně - Zralá žena se " dvěma nohama zasazenýma pevně k zemi", rozsáhlá životní zkušenost a schopnost jít vlastní cestou a bránit své hranice - kreativita - trpělivost - životní energie - smyslná potěšení - spojení s přírodou - plodnost - ale též chamtivost, tvrdohlavost, nedostatek citu.
Vztahy - Radost ze života a smyslnosti - rovnocenný partner ve vztahu - láska, která obstála ve zkouškách - soucit a přijetí slabostí druhého člověka - důvěryhodnost - založení rodiny.
Povolání - Praktické schopnosti - píle - trpělivost - tvořivost - spolehlivost - postupný vzestup po žebříčku vlastní kariéry.
Astrologie - Voda+Země Mantický význam - Žena dávající jistotu, přítelkyně, volnost, jistota, radost, zámožnost

 

Obrácená karta - Nedůvěra, napjaté vztahy, chudoba. 


  
Král disků

Trpělivý. Něžný. Sklízení úrody, kterou člověk zasel. Bohatství na všech úrovních. Praktický, úspěšný muž.

Všeobecně - Spolehlivý, realistický, benevolentní zralý muž - praktické schopnosti - pragmatické uvažování - přátelský - dobrý - poradce a léčitel - ale též neochvějný materialista - nenapravitelný - nepružný.
Vztahy - Plně rozvinutý, zralý vztah - stálost, důvěryhodnost, hřejivá intimita - odstraňování překážek v zájmu trvalého a stabilního svazku - díky hluboké smyslnosti se dříve nepružný život dává do pohybu.
Povolání - Sklízet plody své práce, bezpečně je uložit a pak se věnovat novým úkolům - zdravý smysl pro obchod - jistá ruka ve finančních záležitostech - "všechny dobré věci chtějí svůj čas".
Astrologie - Vzduch+země Mantický význam - Přítel, zkušený muž, smyslnost, pragmatismus, dosažení cíle, vůle

 

 Obrácená karta - Neřestnost, uzavřenost, chamtivost.

 


 

23.04.2007 11:26:42
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one