Hole 


Eso holí

Nový začátek. Zrození dosud nepoznané tvořivosti. Síla, kterou je zapotřebí uchopit. Připrav se na nové příležitosti a pozvání. Nové, svěží začátky. Začíná se rodit nová idea, podnik, filosofie, či cokoliv jiného. Přichází příliv ohromné energie, která však zatím nemá směr. Člověk cítí, že stávající svět kolem něj se svými zaběhanými konstrukcemi není dokonalý a je potřeba ho nějak změnit. Zatím ještě neví, jak, ale už cítí ve svém nitru přetlak, který ho nutí expandovat do světa.

Všeobecně - Odvaha - energie - podnikavý duch - šance na vlastní rozvoj - silná vůle - ale též nebezpečí z přestřelení vlastních cílů - přeceňování se.
Vztahy - Ohnivý, vášnivý vztah - sexualita plná života - šance oživit vztah.
Povolání - Odvaha a odhodlanost umožňují využít příležitost pro další rozvoj v pracovní oblasti.
Astrologie - Oheň Mantický význam - Počátek věcí, energie, početí, vášeň,narození dítěte, dobrodružství, úspěch, odvaha, Obrácená karta - Nedobrý začátek, málo energie, vznětlivost, zklamání, neúspěch , Tělo - hlava, mozek, obličej


 Dvojka holí - Nadvláda


Sebeuspokojení, kladné či záporné. Chápání protikladů. Talenty a dary lze použít pro dobro všech. Zkoumej motivace. Zasloužený úspěch.Ohromná energie esa dostala směr. Idea se zrodila a musí si vybojovat své místo ve světě. Není vůbec jisté, kam bude člověk osudem zaveden, ale teď bojuje za svoji filosofii, či začíná odvážný podnik. Důležitá je přítomnost, obavy z budoucnosti by mohly brzdit onu ohromnou energii, která nyní musí překonávat překážky starých společenských systémů. Pohled do budoucnosti je zcela optimistický a plný naděje, často iluzí

Všeobecně - Dominantní vůle - "jít hlavou proti zdi" - násilí - tvůrčí konfrontace - vyhledávání boje.
Vztahy - Bezohledně trvat na vlastní cestě - touha po vítězství a nadvládě.
Povolání - Zdolávání svých konkurentů - aktivní, energické podnikání - " kde je kouř, je i oheň".
Astrologie - Mars v Beranu Mantický význam - Překážky, nadvláda, nerovnost, útlak, těžké zvládání situace, Obrácená karta - Nečekané překvapení, problémy , Tělo - Hlava, mozek, obličejTrojka holí - Ctnost

Jaro, začátek života. Nalezení nových příležitostí. Otevření srdce. Vše kolem je krásné a harmonické. Prospěch z výzev.Idea si vybojovala své místo ve světě. Odvážný podnik byl úspěšný, nová filosofie získala své první příznivce a konzervativní společnost s ní minimálně musí počítat. Nyní je však potřeba to, čeho bylo dosaženo, udržet.

Všeobecně - Evoluce - harmonie těla, mysli a ducha - energie k akci - sebejistota - nové začátky - úspěch.
Vztahy - Živé, harmonické partnerství - víra v sebe a v partnera - šťastné chvíle - nový a slibný vztah.
Povolání - Byl vytvořen základ, na němž se mohou rozvíjet nové kontakty a začínat nové, slibné projekty.
Astrologie - Slunce v Beranu Mantický význam - Ctnost, sebejistota, síla, praktické a obchodní znalosti, nekompromisnost, možnost bohatství, Obrácená karta - Konec nesnází , Tělo -Hlava, mozekČtyřka holí - Uskutečnění

Radost ze života. Začíná chápat celý proces. Vidí jasně. Pevný, spolehlivý, stabilní. Úspěch, souhlas. Na minulém stupni (3 žezel) si idea vybojovala své místo. Nyní je však potřeba upevnit základy filosofie či podniku a udržovat je, aby neupadly v zapomnění. Jedná se o jakési uzemění ohnivé energie žezel. Expanze skončila. Udržovat ovšem není vlastnost ohně. Energie se proto v tomto období klidu začíná vytrácet. Jestliže nyní nepřijde na pomoc jiná, stálejší energie (například zemská- mincové karty), je třeba dalšího boje, protože jen tak se dokáže ohnivý podnik udržet.

Všeobecně - Stabilita - hluboké poznání -vnější řád - zvětšující radost ze života.
Vztahy - Dokonalá harmonie a pocit duchovního naplnění s partnerem - konstruktivní řešení dosud nevyjasněných otázek v partnerství - snadné navazování nových kontaktů.
Povolání - Viditelná odměna za dokončenou práci - nové úkoly - nový pokrok.
Astrologie - Venuše v Beranu Mantický význam - Venkov, dovolená, klid, ukončení problémů, jednota, možná nestabilita, Obrácená karta - Změny, neklid, neuskutečnění věcí, ztráta jistoty , Tělo - Hlava, mozek, obličej

Pětka holí - Spor

Vnitřní bitva. Život není vždy jednoduchý. Každému může přinést užitek kooperace a konfrontace. Výzvy, neúspěchy, zvraty. Expandující energie byla kartou 4 žezel oslabena. Ohnivá enrgie nemůže být uzeměna a potřebuje neustále nové aktivity a nového boje. V období klidu čtyřky se objevilo množství překážek a lidí, kteří by rádi odvážnou ideu odstranili ze světla světa. Nastává tedy boj. Je třeba znovu zaútočit a expandovat. Jestliže se tak stane, je úspěch zaručen, protože zemská společnost nemůže odolat ohni.

Všeobecně - Zkouška sil - spor - pubertální rivalita - zápas - ambice - usilovné snažení - uvědomit si vlastní schopnosti.
Vztahy - Stálé neshody, které mohou vést buď ke krizi, nebo ke konstruktivnímu řešení - utlačování jednoho partnera může vést k jeho odchodu.
Povolání - Očekávej odpor - sportovní a hravý přístup je nejlepší cesta, jak se s výzvou vyrovnat.
Astrologie - Saturn ve Lvu Mantický význam - Spor, konflikt, vznětlivost, boj, nebezpečná situace, Obrácená karta - Podvody, právní spory, hádky , Tělo - Srdce, záda, cévy, mícha
Šestka holí - Vítězství

Harmonie. Rovnováha na mnoha úrovních. Poznání pravdy. Úzkostlivost. Přijímá a roznáší dobré zprávy. Moudrost pravdy. Povzbudivá informace. Poslední nepřátelé byli poraženi, poslední překážky odstraněny. Filosofie byla celou společností uznána a podnik nemá konkurenci. Společnost se musela sklonit před ohromnou silou, která se ukázala v boji 5 žezel.

Všeobecně - Férové vítězství - dobré zprávy nebo inovace - tvořivá energie - životodárná energie - jistota - vlastní snahy se vyplatily.
Vztahy - Naplňující vztah zrozený z konfliktů a bojů - vyhlídky na nádherné partnerství.
Povolání - Triumf - veřejné uznání - pochvala - neobyčejné úspěchy, které se nestávají každý den.
Astrologie - Jupiter ve Lvu Mantický význam - Vítězství, výhra, průlom, úspěch, překonání překážek, Obrácená karta - Strach, zdržení, divný zisk , Tělo - Srdce, záda, cévySedmička holí - Odvaha

Síla odhodlání. Tvořivost. Síla a energie ke splnění přání. Vytrvat a zvítězit. Dobrý vyjednávač. Dilema nebo krize, ale naděje. Energie se vytratila. Počáteční idea, ač byla dlouho úspěšná, nyní ztrácí na své síle. Její tvůrce se snaží ji za každou cenu znovu posílit, a tak zbrkle plýtvá zbytky energie v marných pokusech o novou expanzi. Snahy vedou špatnými směry a jsou příliš roztříštěné, aby mohly mít nějaký účinek.

Všeobecně - Hrdinsky a odvážně se bránit proti tíživému osudu - připravenost podstoupit riziko - vážné potíže (např. závist a zlomyslnost jiných lidí), které však budou úspěšně zvládnuty - upřímnost - sebejistota.
Vztahy - Hrozící konflikty (často kvůli sokům) mohou být nejlépe zažehnány klidem a chytrostí - spor - zastávat jasné stanovisko.
Povolání - Těžká bitva s konkurenty - útoky na vaše postavení a dobré jméno, čelte těmto útokům s odvahou a vytrvalostí.
Astrologie - Mars ve Lvu Mantický význam - Odvaha, schopnost riskovat, schopnost bránit se, úspěch v lásce i obchodě, Obrácená karta - Zbabělost, nerozhodnost, varování před nebezpečnou situací , Tělo - Srdce, záda

Osmička holí - Rychlost

Rychlý pohyb a činnost. Rozpínavost. Nadšení. Reformátor a ochránce. Odvaha přináší odměnu.Pokrok, sebedůvěra.Zde je málo enrgie, jako u sedmičky, ale narozdíl od ní tvůrce idei energií neplýtvá. Nevydává ji totiž vůbec. Snaží se ji schraňovat, aby ji mohl později využít o to drtivěji. To však s ohnivou energií není úplně možné udělat, protože oheň je rychlý a nestálý a pokud není v pohybu, vyprchává. Člověk si brzy uvědomuje, jak se kolem něj všechno řítí vpřed, zatímco on stojí na místě a vyčkává.

Všeobecně - Spontánnost - náhle mít ve věcech jasno ("Teď už vidím světlo!") - pokrok - dobrá zpráva - spontánní změna rigidních postojů nebo situací, které člověka držely ve vyjetých kolejích.
Vztahy - Zažehnut plamínek lásky - nová láska - brzy začne doba vášně - náhlý a vítaný vývoj pomůže překonat navyklé vzorce chování.
Povolání - Zvládat úkoly tvořivě a překypovat nápady, neočekávaný úspěch a následné uznání.
Astrologie - Merkur ve Střelci Mantický význam - Rychlost, jasnost, přímost, spěch, přiblížení se cíli, rychlá komunikace, Obrácená karta - Hádky, nestálost, žárlivost, unáhlenost, výčitky svědomí , Tělo - Kyčle, stehna


Devítka holí - Síla

Jemná pevnost ženskosti. Odporující síla. Potřeba a schopnost zasadit se sám/a za sebe. Důvěra v sebe sama. Odpor, ale neochvějnost. Objevuje se těžká zkouška, která vypadá, že už člověka a jeho ideu definitivně zdrtí. Lidské nitro je však silné a člověk v sobě může v nejtěžších chvílích objevit obrovské množství energie. Oheň zde vyvstává z nejméně tušených hloubek, aby zajistil konečné triumfální vítězství.

Všeobecně - Vědomá vůle spojená s nevědomou touhou - síla - dosud spící energie se probouzejí - nejistota.
Vztahy - Mužské a ženské energie se spojují a posilují partnerství - nové setkání.
Povolání - Přesvědčivá vyjadřovací síla a stabilita vedou k hlubokým změnám v pracovní situaci - žádné vážné konflikty.
Astrologie - Slunce ve Střelci Mantický význam - Síla, strach z vlastní síly, očekávání těžkostí, zpoždění, schopnost obrany, Obrácená karta - Problémy se zdravím, odvolaný projekt, slabost , Tělo - Kyčle, stehna
 
Desítka holí - Útlak

Mužská energie podporovaná ženskou radostí. Těžké břemeno bylo zdviženo, zodpovědnost je dovršena. Odhodlání. Splnění přání. Sklony nabírat na sebe problémy. Překážky, výzvy, svár. Z idei se stal systém. Ve chvíli, kdy je neotřesitelná, začíná omezovat lidi, na něž má vliv, popřípadě i svého stvořitele. Ten už nemá onu mladistvou energii nutnou ke změně. Idea, která se dostala do fáze 10 žezel, začala svými zákony tlačit a omezovat zúčastněné lidi. Nyní by bylo třeba, aby přišel někdo s novou ideou a energií Esa žezel, aby starý nedokonalý systém změnil. Ovšem ve chvíli, kdy si vybojuje své místo na slunci, je možné, že se stane "jediným správným" a opět se dostane do fáze útlaku, tedy 10 žezel

Všeobecně - Strach ze života - lpění na nepružných zásadách a představách o morálce - útoky - deprese - nemoc - problémy s pudy, jejichž kořeny leží v potlačování agresivních impulsů - odloučení - zákon a řád.
Vztahy - Nepružný vztah bez života - zdrcující osamělost - místo toho, aby byla agresivita prožita, stahuje se každý partner do svého "revíru".
Povolání - Pocit, že člověk nestačí na úkoly, které před ním leží - stres - chybí perspektiva - strach ze zkoušek.
Astrologie - Saturn ve Střelci Mantický význam - Útlak, potlačované pocity, odloučení, agrese, sobectví, přehnané nároky, Obrácená karta - Zrada, lest, závist, pomluvy , Tělo - Kyčle, stehna 
 

 

03.05.2007 09:32:06
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one