Tarot  odkrytí tajemství

 

Vytahování karet by měl vždy předcházet malý rituál. Karty je dobré uložit do zvláštní krabičky nebo zabalit do hezkého jednobarevného šátku. Až se na Tarot budete obracet jako na moudrého rádce, vtiskněte tomu okamžiku něco krásného a povznášejícího. Karty v klidu pečlivě zamíchejte a položte obrazy dolů do vějíře na rozprostřený šátek. Zapálená svíčka, květina, obraz milého člověka nebo jiný osobní předmět mohou vašemu jednání propůjčit něco mimořádného a slavnostního

 

 

Nejdůležitější je však otázka, kterou chcete od Tarotu zodpovědět. Moudrost, živá v každém z nás, se našemu vědomí velkou měrou ztratila a může být během procesu práce s Tarotem znovu objevena. Otázky kladené kartám jsou otázkami kladenými vlastnímu podvědomí. Čím jasnější, promyšlenější a jednoznačnější jsou tyto otázky, tím lépe může Tarot fungovat jako jasné zrcadlo vaší vnitřní moudrosti. Při vytahování karet můžete zavřít oči, někteří lidé karty naopak nalézají vizuálně. Dech plyne zhluboka a jemně k srdci a vědomí je plně soustředěno na otázku. Nyní už jen docela prostě důvěřujte své hledající ruce!

 Pro porozumění obrazům je nejdůležitější první, spontánní reakce. Až když si sami pro sebe upřímně ujasníte své pocity, obraťte se na příručku. Můžete zde nalézt některé dodatečné podněty, které vám umožní ucelenější pochopení symbolů. Na konci každého výkladu najdete »osobnější« rady, otázky, doporučení a afirmace, myšlené jako návod k vaší další práci s Tarotem. Jestliže otázky a doporučení zcela neodpovídají vaší situaci, můžete je v případě potřeby použít jako vzor pro tvorbu svých vlastních. Afirmace jsou pozitivní, život podporující výroky sebepřijetí, jež nám pomáhají uvědomit si naše omezující myšlenky a pocity odporu nebo negativní stereotypy. Denní hlasité předčítání afirmací nám pomáhá nahradit staré negativní pověry a vzorce chování, které brání naší změně a růstu

  Proč tato karta?

Vytažení určité karty může být vysvětleno pojmem synchronicita. Tento výraz pochází od CG. Junga, který se celý život zabýval zkoumáním archetypálních obrazů a symbolů duše. Během svých dlouholetých studií a experimentů s Knihou proměn (I-ťing) stále znovu narážel na fenomén, který nazval synchronicitou. Tento dosud nedostatečně prozkoumaný pojem označuje zdánlivě nevysvětlitelné shody okolností mezi událostmi, jejichž souvislost nemůže být logicky dokázána.

Tyto shody okolností známe všichni z vlastní zkušenosti. Právě se, například, chystáte zavolat jednomu známému, když vtom zazvoní telefon a on je na drátě. Nebo v novinách čtete o velikém požáru a najednou si uvědomujete, že se vám předcházející noci zdálo o hořícím domě. A když zapnete televizi, abyste se podívali na fotbalový zápas, najednou víte, aniž byste věděli jak, které družstvo vyhraje, a skutečně se to stane. Příklady mohou pokračovat donekonečna.

Poznání nezbytné k pochopení takových fenoménů se nám dalekosáhle ztratilo. Naše niterná poselství k nám přicházejí často natolik zakódována, že jejich význam nejsme schopni zachytit. Tarot může být použit jako klíč k obrazům a stavům naší duše. Obraz na každé vytažené kartě odráží nějaký aspekt našeho nitra v daném okamžiku.

Důsledně vzato, princip synchronicity znamená, že naše celkové vnímání vnějšího světa, souhrn našich zkušeností, kráčí synchronně s naším nitrem. V tomto smyslu si každým okamžikem každý z nás znovu vytváří vlastní realitu. Člověk, který tuto skutečnost pozná a přijme, je připraven nést plnou odpovědnost za sebe a za svůj život.

Obrazy a symboly Tarotu plní funkci prostředníka. Stejná karta bude mít zcela odlišný význam pro různé lidi a dokonce odlišný význam pro stejného člověka v různých dobách a v různých životních situacích. Karta, kterou si vytáhnete, zrcadlí váš duševní stav a energii v okamžiku, kdy jste si ji vytáhli. Je výrazem a nositelem energie, odpovídající jejímu symbolickému obsahu a je synchronní s vašimi energiemi. Ruka, kanál vaší energie, pohybující se nad kartami, je přitahována kartou s odpovídající (synchronní) energií. Odpověď nikdy nedostáváme od tarotových karet samotných. Vždy přichází od našeho vnitřního vedení nebo vnitřní moudrosti, na kterou máme být zaměřeni. Obrazy karet slouží pouze jako médium, s jehož pomocí si intuitivní přístup k naší vnitřní moudrosti usnadňujeme.

Před vytahováním jakýchkoliv karet ruce krátce (je-li třeba, i silně) protřepejte, abyste uvolnili napětí a umožnili energii snáz plynout. Karty vždy vytahujte levou rukou - je spojená s podvědomou a intuitivní stranou mozku.

 

 


14.04.2007 12:17:26
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one