Snář  « Z - Ž »


Z
 
Zábavu pořádati - ztráta.
Záclona, za ní se ukrývati - pozor na podvod.
Záclonu viděti - úspěšné obchody.
Zadek, svůj viděti - zmatek v obchodech.
Zadek ženský viděti - malichernostmi se zabývati.
Zahradou hezkou se procházeti - radost, zvětšení majetku, čest získati, dobré obchody.
Zahradu s vysokým plotem viděti - zamítnutí žádosti.
Zahradu zanedbanou viděti - falešnými rádci obklopen býti.
Záchod - rozmrzelost, nuda.
Zajetí, do něj se dostati - podvod.
Zajíce jísti - spokojenost.
Zajíce stříleti - šťastný býti.
Zajíce viděti - strach.
Zametat světnici - nemoc.
Zápach, silný - nevěrnost, proradnost, faleš.
Zarmoucen býti - přátelé přijdou.
Zatmění slunce viděti - válka, těžká doba.
Zbrojnici viděti - válka a nepokoje.
Zedníka viděti - lenost škodu způsobí.
Zeď, na ní státi - znamená úspěch.
Zeď před sebou viděti - nepříjemnosti, námaha.
Zeď vodou zalitou viděti - v nemilost upadnouti.
Zeď zbořenou viděti - neštěstí.
Zeď, s ní seskočiti - radost, veselí.
Zeleninu syrovou viděti nebo jísti - nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc.
Zem černou viděti - nepříjemnost, neštěstí, zármutek.
Zem obdělávati - přírůstek do rodiny.
Zem žlutou, sluncem zalitou viděti - štěstí, úspěch, věrné přátelství.
Zemi cizí, neznámou viděti - finanční ztráta, neštěstí.
Zemi chudou, pustou viděti - neštěstí, ztráta, trudnomyslnost.
Zemi, hezkou viděti - dobrá žena přijde.
Zemi, velkou, širou viděti - radost, veselost, bohatství.
Země, s ní mluviti - velké bohatství.
Zeměkouli viděti - velká cesta, brzká a šťastná svatba.
Zemětřesení cítiti - znamená změnu, slušnost.
Zimostráz zelený viděti - pevné naděje.
Zlaté a stříbrné zboží vlastniti - lichotníky okolo sebe míti.
Zlaté mince viděti, přijímati - věrná láska a brzká svatba.
Zlatem platiti - roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech.
Zlato na sobě nositi - těkavost, nestálost.
Zlato rozdávati - svatbu chystati.
Zlato ukrásti - úctu nebo milého(ou) ztratiti.
Zlato v prutech dostati - nepříjemnosti, ztráta.
Zlato viděti nebo míti - znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech.
Zlato ztratiti - okraden nebo v obchodech podveden býti.
Zlatou rybu viděti - překážky v obchodech.
Zlatý důl objevit - jistá výhra.
Zloděje vstoupiti viděti - stěstí a jistota v obchodech.
Zmrtvýchvstání viděti - vysvobození z bídy.
Znečistiti se - nevěra.
Znečištěn býti - zlá pomluva.
Znečištěn býti a očistiti se - z nebezpečí se dostati.
Zneuctěn(a) býti - neštěstí ve všem.
Zneuctěn(a) býti veřejně - neštěstí a pokles v obchodech.
Zpěv slyšeti - dobrá zpráva.
Zpovědníka viděti, jemu se zpovídati - nejasné obchody napraviti.
Zvon viděti - odvaha v podnikání.
Zvon zvoniti slyšeti - dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky.
Zvonek míti, jím zvoniti - domácí rozepře.
Zvonici viděti - štěstí, moc, čest.
Zvonění slyšeti - úmrtí.
 

Ž
 

Žáby chytati, nebo zabíjeti - sebe zabíjeti, škodu způsobiti.
Žáby kvákati slyšeti - chválu a slávu sklízeti.
Žáby v rybníce viděti - mnoho peněz obdržeti, štěstí v obchodech, věrná láska.
Žalobu vésti - neklid, nespokojenost.
Žaludek viděti - ztráta.
Žaludy sbírati - zisk, výhra.
Žár, u něj se ohřívati - hádka s přítelem.
Žebráka do domu přicházeti viděti - mrzutosti.
Žebráka o almužnu prosícího viděti - veselost.
Žebráka odmítnouti - bída, nouze, ba dokonce i žalář.
Žebráka viděti - budoucnost plná starostí.
Žebrákovi něco dáti - úspěch v každém podnikání bez velké námahy.
Žebrat - bída a nouze v rodině.
Žebřík viděti - zlepšení situace, k bohatství nebo dědictví přijíti, šťastné manželství.
Žebřiňák viděti - píle vede k dostatku.
Žehličku viděti - mnoho namáhavé práce.
Železnice, po ní jeti - rychlejší postup v nějaké záležitosti.
Železo kouti - hádka, spor.
Železo žhavé viděti - vřelá láska, návaly krve, rozčilování.
Ženichem býti nebo oženit se zamýšleti - neštěstí, ztráta přátel nebo milenky.
Ženiti se - potíže, neštěstí, chudoba.
Ženské šaty nositi - starosti, neštěstí.
Ženu hezkou viděti, zamilovati se - štěstí, zdraví, bohatství.
Ženu míti, býti ženatý - znamená slabost, neduživost.
Ženu neznámou viděti nebo s ní mluviti - známosti si dělati.
Ženu s černými vlasy viděti - stísněnost na krátký čas.
Ženu s červenými vlasy viděti - pronásledování.
Ženu s hezkými dlouhými vlasy viděti - sláva a bohatství, šťastné spojení.
Ženu s hnědými vlasy viděti - nemoc.
Ženu starou viděti s bílými vlasy - ztráta.
Ženu svojí hádati se slyšeti - nepříjemnosti, utrpení.
Ženu těhotnou viděti - dobré zprávy.
Ženu viděti, v její přízni se nacházeti - do sporu se dostati.
Ženy, několik viděti - trápení míti.
Žid, od něho službu přijmouti - neočekávané štěstí, úspěch ve všem.
Žida viděti, s ním se procházeti - podvedený, oklamaný býti.
Žilou pouštěti - rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí.
Žílu viděti, velkou - veliká úzkost.
Žíněnka, na ní ležeti - příjemné setkání.
Žíněnku viděti - neklid.
Žitné pole viděti - Štěstí v lásce a v obchodech.
Žitné zrno jísti - dobrá zpráva.
Žito nebo pěkné obilí viděti - hojnost, bohatství.
Žito žnouti, vázati - radost.
Žízeň palčivou míti a nemoci jí utišiti - marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj.
Žízeň dosytosti utišiti - štěstí, sláva, bohatství.
Žloutenku míti - bohatství, neočekávané štěstí.
15.05.2007 23:35:06
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one