Numerologie pokračování

 

 

Numerologie číslo roku narození
 

Rok narození

Číslo roku

Rok narození

Číslo roku

Rok narození

Číslo roku

Rok narození

Číslo roku

1964

2

1974

3

1984

22

1994

5

1965

3

1975

4

1985

5

1995

6

1966

4

1976

5

1986

6

1996

7

1967

5

1977

6

1987

7

1997

8

1968

6

1978

7

1988

8

1998

9

1969

7

1979

8

1989

9

1999

1

1970

8

1980

9

1990

1

2000

2

1971

9

1981

1

1991

2

2001

3

1972

1

1982

2

1992

3

2002

4

1973

2

1983

3

1993

4

2003

5

1 - číslo roku

Tito lidé jsou velmi nezávislí, potřebují velkou míru volnosti a samostatnosti. Svým přičiněním získávají daleko víc, než pomocí druhých lidí. Svým založením jsou uzavřenější, raději se drží zpátky. K ničemu se nenechají donutit i kdyby šlo o něco, k čemu původně směřovali sami, rádi jednají podle svého. Ve všem chtějí být "jedničky", neradi "hrají druhé housle".  Jejich vůdcovské číslo jedna jim dodává na ctižádosti, a cíl, dostat se v dané oblasti na špičku, dokáží sledovat velmi usilovně. Potrpí si v životě na trochu vzruchu, pokud jim schází, postarají se o něj sami. Negativní vlastností lidí s jedničkou roku i měsíce je jejich náladovost, dokáží být větší neurotici než všechna ostatní čísla dohromady.

 2 - číslo roku

Dvojka sebou přináší atmosféru laskavosti a citlivosti. Tito lidé mohou vyzařovat osobní kouzlo a nepochybný sexappel, který je ale nevtíravý. Není to fyzická smyslnost, jako u lidí s rovinou dovednosti. Jsou velice vnímaví a citliví, často rovněž vycítí, co si člověk myslí nebo cítí. Ne všichni poslouchají své intiutivní pocity, a někteří z nich si tyto své pocity nechtějí vůbec přiznat a připustit existenci různých schopností mimosmyslového vnímání ve svém potenciálu. Někdy pociťují okamžitou nedůvěru k někomu s kým se setkají a později zjistí, že jejich pocity byly oprávněné. Velmi často si nejsou vědomi, těchto svých schopností, které automaticky využívají po většinu svého života. Vždy se snaží nahlížet na každou situaci z obou stran a mají nadání smiřovat lidi, protože intuitivně vycítí to, co je spojuje. Situace v rodině, prostředí v němž se pohybují i atmosféra v práci je pro vnitřní klid těchto lidí velmi důležité. Vůdcovská role jim nevyhovuje, je pro ně velice důležité si každé rozhodnutí v klidu promyslet a pokud nemusí tak, rozhodování nechávají na jiných.

3 - číslo roku

 Velice výrazná schopnost těchto lidí je komunikovat s druhými, mají v sobě osobní kouzlo a životní jiskru. Nejraději pracují mezi lidmi a rádi jsou s nimi v každodenním kontaktu, na způsobu kontaktu nezáleží. Nejsou to nemluvní mrzouti a nikdy jejich okolí nemá pocit, že tito lidé dělají někomu milost, když mu odpoví na jakékoli otázky. Mají opravdu upřímně rádi lidi, vždycky si najdou čas na to, aby se jich zeptali, jak se mají. Mohou být sem tam i trochu drzí, ale každé setkání s nimi zanechává dobrý pocit a často budou svým blízkým ochotni pomoci i na vlastní úkor.

V každodenních věcech mohou být trochu zmatkáři, jako by se sice dokázali soustředit na to, co je důležité, ale za nic na světě si nevzpomenou, kam odložili klíče nebo pero, které ještě před minutou drželi v ruce. Jsou natolik dobrosrdeční, že se dokáží sami sobě zasmát, ale pozor je nutné si uvědomit, že je rozdíl mezi dobrosrdečným žertem a vážně míněnou kritikou. Jakmile začnou mít pocit, že se k nim stavíte kriticky, uplatní svůj ostrý jazyk. Někdy by měli projevit více diplomacie místo přílišné kritiky vůči chování druhých lidí.

 4 - číslo roku

 Čtyřka je symbolem čtverce a jako taková představuje základ nebo rámec všech hmotných věcí na tomto světě. Je to číslo čistě fyzické. Tito lidé jsou velmi praktičtí, střízliví, s nechutí ke změnám a často vidí život černobíle. Mají velké metodické, organizační schopnosti, nenechají se strhnout k ukvapeným závěrům. Dávají přednost klidnému, neunáhlenému přístupu k životu a dokáží si postavit hlavu, když mají pocit, že je někdo nutí, aby se rychle rozhodli nebo něco udělali ve spěchu, ale může se stát, že od tuto rychlost budou požadovat od druhých. Lidi se čtyřkou měsíce i roku přikládají nesmírnou důležitost osobnímu zabezpečení. Většina bude hromadit materiální bohatství, jak se jen naskytne sebemenší příležitost. Jsou to lidé nesmírně ukáznění a soustavní ve svých pracovních zvyklostech, mají rádi když jsou výsledky jejich práce viditelné, a jistotu čerpají z věcí, které mohou vidět a ohmatat.

Jako přátelé jsou spolehliví, ale nejistota je může někdy dohnat k tomu, že si kolem sebe vybudují čtvercový rámec a tím si zúží prostor pro vlastní rozvoj a růst. Pokud jim v minulosti někdo ublížil, budou mít napříště strach a nebudou si chtít druhého pustit příliš blízko, ale tím se ochuzují o vztahy, které by jim mohly přinést mnoho šťastných chvil.

 5 - číslo roku

Pětka je jedním ze tří vůdcovských čísel. Klíčovými slovy pětky jsou "svoboda" a "inspirace". Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všech omezení, ale využít těchto omezení a ovládnout je. Pokud si mohou dělat (v rozumné míře) co chtějí, nikdy toho nezneužijí, ale nesnesou příliš velké nároky a žádné omezování. Jsou velmi vytrvalí a pokud je práce baví dokáží zastat dvojnásobek práce než kdokoli jiný. Nejsou rádi pozorování, hlavně členy rodiny, ale velmi rádi si vybírají povolání, kde určují pravidla a udávají směr, a pro svou neuvěřitelnou emocionální sílu a vytrvalost dokáží jít za svým cílem s úžasnou energií a vytrvalostí. Pokud účelně využijí přebytek energie, kterou v sobě mají mohou vyniknout v jakémkoli oboru.

 6 - číslo roku

Potřeba lidí s šestkou jako číslem měsíce či roku je milovat a je stejně důležitá jako být milován. Velká citlivost a potřeba harmonie je stejná jako u čísla dne, ale zde přichází navíc i velká odolnost. Po celý život potřebují tito lidé ve velké míře lásku, náklanost a uznání, které jim pomáhají rozvíjet jejich sebedůvěru. Když tuto sebedůvěru získají, mohou dopět k přirozené rovnováze a harmonii, která jim umožní uplatnit jejich nesmírný tvůrčí potenciál. Mohou jednat bez uvážení, ale velmi brzy dodatečně svého chování litují. Z nervového napětí mohou dokonce fyzicky onemocnět. Raději volí rozchod, než by si neustále nechali svou harmonii narušovat. Krása a harmonie v přírodě je pro ně stejně důležitá, jako krása a harmonie ve svém domově, který je ostatně nejdůležitější součástí jejich prostředí. Velmi dobře je jim v uměleckém prostředí, protože schopnost vytvářet krásu pro radost druhých je obrovský dar, který rádi rozdávají.  Mají dobrou hlavu pro podnikání, zvlášť pokud mají v datu narození také čtyřku. Pokud je šestka číslem roku, může se člověku velice posílit paměť. I když se rozhodnou pro obchodní podnikání, uchovávají si tito lidé po celý život lásku ke kráse, umění nebo starožitnostem.

 7 - číslo roku

Nejvýznamnější vlastností sedmičky je její pozorovací schopnost, lidé se sedmičkou jako číslem měsíce nebo roku umějí pozorovat lidi v každodenních situacích i v neuvěřitelných, často absurdních živostních okamžicích. Svá pozorování dovedou shrnout do zkratky, která ukazuje prostotu i směšnost lidských problémů tak nenuceně jak je to jen možné. Sedmička má v sobě nevyčerpatelnou zásobu soucitu a pochopení pro druhé, často kombinovanou s velkým účastenstvím a přirozenou moudrostí, schopnost postřehnout podrobnosti, tam kde ostatní nic nevidí. Svého partnera rádi používají jako svého zpovědníka, velmi často a rádi vyprávějí průběh celého dne, nemají za cíl vyslechnout názor nebo uznání druhého, je to pro ně jakýsi druh rekapitulace. Stejně si své problémy už promysleli a sami se rozhodli, jak postupovat, ale přesto jsou schopni přijímat praktické připomínky, protože vztah k partnerovi je pro ně důležitý, protože jinak by se nenamáhali ho se svými problémy seznamovat. Za nic na světě by mu neublížili, ale rádi lidi matou, což, pokud se jim to podaří jim působí nesmírnou radost. Mají velkou schopnost uzdravovat, tuto schopnost je třeba prohlubovat cvikem a studiem. Ne každý přirozeně téhle možnosti využije, ale důležité si uvědomit, že tyto možnosti číslo sedm v sobě má.

 8 - číslo roku

Číslo osm dává přirozené organizační a řídící schopnosti, dar spolehlivého úsudku a hlubší pochopení lidské podstaty, jsou to lité vytrvalí a houževnatí. Ležatá osmička od dávných časů symbolizuje nekonečno a karmu. Životy lidí ovlivňovaných číslem osm mohou být jak příčinou, tak následkem, protože osmička je nejmocnější ze všech čísel. Dávání a braní, příčina a následek - je možné nalézt trvalé štěstí a spokojenost jen tehdy, když se naučí tuto rovnováhu zachovávat. Pokud tito lidé v sobě nenajdou rovnováhu a pochopení, je možné, že budou větší část svého života mít nesrovnalosti s jedním nebo oběma rodiči. Protože toto číslo nezná kompromisy může dojít k velkým nedorozumněním a i k rozchodům, které obě strany velmi trápí. Je velmi pravděpodobné, že si pro svůj život zvolí partnera se stejnými povahovými vlastnosmi jako má rodič, ale tady je velmi těžké se od svého partnera odpoutat. Jsou to lidé mimořádně silní a houževnatí a mají největší předpoklady dosáhnout čehokoli, nač si vzpomenou, pokud budou doopravdy chtít. Ve vztahu mohou fungovat jako nárazník. Mají rádi, když je třeba poskytnout jistotu a podporu. Mají skvělé vůdcovské a organizační schopnosti, vše se snaží dělat dokonale s velkým postřehem pro podrobnosti a detail. Pokud necítí rovnováhu, dokáží být náladoví a velmi popudliví.

  9 - číslo roku

Jsou to lidé velice přemýšliví a uvážliví s velkým smyslem pro zodpovědnost, která se velmi často stává hnacím motorem jejich života. Vždy pracují s úsměvem a za sebou nechávají velké množství vykonané práce. Tito lidé si vždy dovedou najít své místo v životě a zaměstnat se tím, co jim přináší uspokojení. Vytrvalost, svědomitost, věrnost, velkorysost a upřímnost, někdy i trochu sarkastická, jsou vlastnosti devítky. Mají velkou myšlenkovou kapacitu s velkými analytickými schopnostmi, které se násobí počtem devítek v mřížce. Jsou velmi přímočaří, zvyklí v myšlenkách i řeči směřovat k jádru věci, ale bohužel stejnou reakci očekávají i od ostatních. Protože devítka v sobě obsahuje vlasnosti, moudrost a pochopení všech přechozích čísel, tito lidé v sobě shrnují zkušenosti a moudrost mnoha životů, bývá pro ně snadné odhalit v očích pravdu nebo lež, kterou by se ostatní snažili před nimi skrývat.  

 

 

Příklad výpočtu roku narození

 

Rok narození 1947  budeme sčítat  1+9+4+7=21  ⇔ 2+1=3 číslo roku narození je tedy číslo 3 

 

 

 

 

 

 
18.04.2007 23:21:04
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one