Numerologie

         
 
Numerologie kde se vzala a co vlastně je...
 

Proč numerologie, astrologie či grafologie? Zeptejte se prezidentů, králů a všech významných i méně významných osobností, proč si nechávají dělat rozbory? - Jsou chytří, chtějí pochopit své slabé i silné stránky, svoje potencionální vlastnosti, aby díky tomuto poznání s nimi uměli lépe zacházet. Mohou si uvědomit své skryté potenciály, které začnou zdokonalovat a naopak i své slabé stránky, kde by jim to dalo o mnoho více práce. Silná místa propracují a tam, kde se cítí slabí, to radši svěří někomu schopnějšímu. Nenastane tak tříštění sil, a každý dělá, na co má potenciál.

Nemluvíme zde však o horoskopech a výpočtech, které můžete běžně najít v časopisech a novinách. Na mysli mám důkladně zpracovanou osobní analýzu, díky níž pochopíme lépe svoje chování a sklony, stejně tak i svého okolí.

Numerologie a astrologie jsou po věky propojeny a pospojovány

Již starověcí Chaldejci, Egypťané, Hinduisté, Esejci a mudrci arabského světa (kam se po rozpadu Římské říše přesunulo tehdejší veškeré vědění) byli mistry skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili to, čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let (tzv. Platónský rok, který je rozdělen na dvanáct znamení, které trvá cca 2 150 let, nyní se nacházíme ve věku Ryb a přecházíme do věku Vodnáře). Jak se k tomuto výpočtu dopracovali?

Čísla jsou principem a zdrojem všeho.

Pythagoras (6. stol. př. Kristem) nám zanechal svou základní teorii: "Čísla jsou principem a zdrojem všeho." Klíč k záhadám vesmíru byl svého času svěřen kněžím, rabínům a prelátům, kteří už před dávnými časy poztráceli pravdu ve svých klášterech a monastýrech, nebo ji pohřbili v tajných ceremoniích a záhadných rituálech.

Klíč ke hledání souvislostí

Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. Jsou to jemné energie, kdy každé číslo vibruje v jiné dimenzi, každé je velmi specifické a nelze ho zaměnit s jiným. Mohli bychom je přiřadit k hudební stupnici - od vysokých po hluboké tóny. Podle množství a různosti nám numerologie pomáhá odhalit rozdílné vibrace každého z nás. Jsou to energie, které jsme si vybrali před svým příchodem na tuto planetu a s jejich pomocí máme možnost pochopit, jaké zkoušky a jaké směry jsme si vybrali. Musíme brát v úvahu nejen své vlastní datum narození, ale i dobu, ve které žijeme. Lidé, kteří se narodili s podobným datem v minulém století a měli obdobnou či stejnou mřížku, by se pravděpodobně zachovali v různých situacích odlišným způsobem, protože vibrace tehdejší doby je ovlivňovaly jinak.

 Každé číslo má svou vládnoucí planetu:

 1 - Slunce, 2 - Měsíc, 3 - Jupiter, 4 - Uran, 5 - Merkur, 6 - Venuše, 7 - Neptun, 8 - Saturn, 9 - Mars, 0 - Pluto. Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Když propojíme vliv čísla, planety a jejího znamení dostaneme velmi zajímavé výsledky při rozboru. Jednotlivá čísla působí na určité vibrační úrovni, a ať chceme nebo ne, působí i na nás, ať už s naším souhlasem, nebo bez něj.

Základní soustava čísel

Vychází ze soustavy 9 číslic od 1 do 9, kdy důvod tohoto systému lze vysvětlit mnoha způsoby. Z historických pramenů patří  mezi základní čísla číslo 1, 3, 4 a 7. Pro číslo 1 nalezneme mnoho odkazů - jeden Bůh, jedna osobnost, celek je označován jako jedna, jedna coby Já. Číslo 3 se nachází v Bibli - Svatá trojice, číslo 4 specifikuje např. základní elementy (oheň, zemi, vodu a vzduch) a číslo 7 nalezneme opět v Bibli, ale i ve snářích, kde charakterizuje sťastné číslo. Jistě sami naleznete dalaší příměry, vyjmenovávat je zde není hlavním tématem. Vlastní č. 9 je násobkem 3, tj. umocněním jeho významu. Vlastní historii vzniku této soustavy dnes asi nikdo pravdivě nevysvětlí, proto berme vaše jak je.

Máme tedy soustavu 9-ti čísel, které v sobě nesou informace o jedinci následovně :

1 - sebejistota, ego, síla být vudčí a prosadit se
2 - dualita, tj. nerozhodnost, váhavost, citovost
3 - vnitřní síla, tvůrčí myšlení
4 - rozum a logika, ověrování si na základě vlastních zkušeností
5 - tolerance, flexibilita, adaptabilita
6 - impulzivnost, organizační schopnosti
7 - vztah k majetku, vztah k hmotným věcem
8 - vztah k okolí, otevřenost
9 - cílevědomost, stálost, princip dokončení

Každé číslo nese své informace v základních rysech a teprve ve vzájemných vazbách vytvářejí vlastní obraz o daném jedinci. Poznatky psychologie a biologie dávají tímto prvotním významům dalaší obzor. Např. je-li daný jedince max. impulzivní a má silné ego bez vlivu tolernace, jsou jeho základní rysy shodné s despotismem a egoismem, což není již těžké rozvinout

17.04.2007 23:25:35
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one