Čarodějnictví

 

Formy čarodějnictví a magie
Mechanismus čarodějnického konání je založen na vyslání vysoce koncentrované myšlenky s určitým záměrem do konkrétního místa v zrcadlové realitě astrálního, či jiného světa, které ovlivňuje tu či onu oblast této hmotné reality.


Magie splněných přání

Velice skvělou se jeví být kombinace síly trénované koncentrované mysli ve spojení s imaginací a vizualizací.Pokud si přejete např. najít vhodného partnera, krom silné myšlenky na tuto zatím neznámou osobu, je dobré přefiltrovat tuto myšlenku přes obraz představy vašeho budoucího partnera v okamžiku vyslání vašeho přání z oblasti třetího oka přímo do příslušné sféry astrálu. . Tímto postupem vysíláte ke zdroji již velice pravděpodobný obraz vašeho přání, který se v okamžiku své realizace může velice přesně shodovat s vaší představou.
Jen velice málo rituálů, potřebných k získání čehokoli, stačí praktikovat pouze jednou. Toho je schopen pouze vysoce vyvinutý mág. Pro všechny ostatní je nezbytné přijmout doporučení, opakovat celý postup operace po delší dobu a to nejlépe každý den vždy ve stejný čas . Celý tento proces v některých případech může trvat i několik měsíců, neboť pro realizaci našich záměrů se musí postupně upravit mnoho faktorů, jinými slovy, musí být připravená cesta a vaše osobní situace, aby ve vašem světě mohla zakotvit nová skutečnost a stát se součástí nové životní etapy.
Další skutečnost, která nesmí být opomíjena je fakt, že vše má svůj čas a je ve vašich silách tento čas ovlivnit správným postojem a sebekázní. Pokud totiž usilujete o jakýkoli výsledek vašeho konání příliš usilovně, stane se to, že díky přepětí své mentální aktivity začnete vytvářet zápornou energii mozkových vln a kýžený průběh událostí tím dokážete v určité fázi zablokovat. Gautama Siddhárta ve svém učení zdůrazňuje nutnost střední cesty a pro tento druh magie platí toto pravidlo dvojnásob a střední cesta je absolutní nutností. Na tomto poli provádíme magii určenou k uspokojování tužeb a dostat můžeme tehdy, když se naučíme trpělivosti a rovnováze. Naše přání musí být zbaveno agrese a zbrklosti. Pokud jsme netrpěliví, dá se naše snažení přirovnat k situaci, kdy se v běhu snažíme šípem vystřeleným z luku zasáhnout střed terče. To je v možnostech skutečně vyjímečného a trénovaného lučištníka. Naprostá většina lidí se musí zastavit, vydýchat a pak teprve zacílit a vypustit šíp. Tak je tomu i v případě této formy magie, magie splněných přání.

Razantní formy magie a čarodějnictví
Další formy čarodějnictví, určené k obraně či exorcismu jsou formami agresivními a o to nebezpečnějšími. Zde je naprostou nutností setrvávat v naprosté disciplíně vůči sobě samému a vůči zákonitostem vesmíru. V tomto druhu konání musíme vždy vycházet ze zajištěného útočiště a kromě obecných pravidel psychické ochrany je naším hlavním útočištěm neochvějná víra v božstvo, které na svém putování uctíváme. Bez této víry, která poskytuje nezničitelný štít, se můžeme stát snadnou kořistí silnějších protivníků, nebo hrozby, jíž čelíme. Při vykonávání této formy čarodějnických operací koncentrujete sílu své myšlenky do vašeho Yidamu, neboli do vámi vytvořené myšlenkové formy, která zde představuje vaši ochrannou bytost. Tímto elementálem musí každý čaroděj umět vládnout a v této bytosti je také ukryta část životní síly čaroděje samotného. Yidam, čili ochrannou bytost si tvoří každý mág sám pomocí speciálně propracovaných rituálů a magických postupů a po celou dobu života této vytvořené entity ji musí její tvůrce mít pod neustálou kontrolou, neboť, jak víme, je mág-tvůrce plně zodpovědný za její skutky a činy a vše, co tato entita vykoná je připsáno na vrub čarodějovy karmické zátěže. Pro krok, kdy jsme nuceni vytvořit tuto entitu, je ideální, pokud přímo při jejím vzniku rovnou určíme i délku její existence. Po uplynutí této stanovené doby se vytvořená bytost navrací do místa svého zdroje, stejně jako člověk se navrací do božské říše v okamžiku skončení životní pouti na tomto světě. V případě této entity se tato rozpustí v síle vašeho nitra. Vámi vytvořená bytost splní jakékoli vaše příkazy, které ji poručíte vykonat a záleží pouze na vaši důslednosti a vnitřní síle, jak si se zadanými úkoly poradí.

Další zásady čarodějnické praxe
Magickou a čarodějnickou praxi můžeme s úspěchem provozovat dokážeme-li si navodit vnitřní stav patřičné vibrační úrovně, např. transu, ve kterém dokážeme být otevření vůči skrytým světům a který umožňuje lepší komunikaci ve sféře běžným zrakem neviditelných dimenzí. K dosažení tohoto stavu doporučuji studovat mentální techniky, nejlépe jógového systému, jenž je k tomuto účelu nejvhodnější a je systémem vysoce propracovaným a díky některým rozvinutým osobnostem doznává v určitých školách jistých renesancí s ohledem na evoluci a na změny ve způsobu života lidstva.

Praktiky sexuální formy magie
Další způsob, který podporuje přirozený stav navození změn vnímání reality je využití sexuální síly . Tato síla je v čarodějnictví silou velice údernou ale také velice nebezpečnou. Mocný proud sexuální energie, uvolněný během extáze a orgasmu, plní bez průtahů úlohu šípu vystřeleného nezadržitelně do středu terče a tato síla je silou, která vaše přání dopraví rychlostí myšlenky na určené místo bez ohledu na překážky v cestě. Dopady takového aktu ale mohou být pro vás ve svém důsledku nepředvídatelné. V případě používání sexuální formy magie je nutno řídit se pravidly tantrického sexuálního aktu založeného na čistotě a zbaveného chtíče .a navíc, pokud k tomuto milostnému aktu s partnerem dojde, můžete svého partnera velmi ohrozit. Dáváte totiž všanc i partnerovu životní sílu a váš protějšek je v okamžiku milostné extáze naprosto bezbranný a zranitelný v oblasti jemnohmotných energií, které ovlivňují životně důležité funkce . Proto, pokud se rozhodnete pro tuto cestu, je nezbytně nutno, aby oba milenci byli zároveň čaroději a aby oba přistupovali k milostnému aktu s předem určeným magickým záměrem. V případě, že nemáte partnera, nebo partnerku zkušené v oblasti magie, neriskujte možné dopady a spolehněte se pouze na sexuální sílu výhradně svou a celou věc si zařiďte v soukromí. Tímto tématem se podrobně zabýval A. Crowley, osobnost, ke které se nehodlám vyjadřovat. Pokud chcete, prostudujte si jeho dílo, v tomto ohledu nehodlám poskytovat žádné informace.


Na závěr musím upozornit, že světy i vesmír sám je založen na lásce a vychází z principu základního dobra.


Tato slova si uchovejte ve svých srdcích , připomínejte si je a meditujte o nich a mějte je na paměti vždy, než se rozhodnete k jakémukoli konání nejen na poli čarodějnictví a magie.

14.06.2007 13:07:26
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one