Čarodějnictví

 

Čarodějnictví

Rozepisovat se dopodrobna o všech formách a aspektech čarodějnictví je úkol vpravdě nadlidský a vydal by na neskutečné množství knih a mým záměrem není se tomuto tématu dopodrobna věnovat. Ani se nechci  vyjadřovat se ke konkrétním magickým školám a technikám, informace tohoto druhu si každý může vyhledat v příslušných knihách.
Má čarodějnická pouť je nespoutána dogmaty a omezeními konkrétních magických systémů, osobně se ubírám skrze vesmír stezkou vytvořenou na základě sesbíraných zkušeností, střepů a střípků informací poskládaných v ucelený a dále se rozvíjející systém tantrické a přírodní čarodějnické filozofie, jenž je stejně účinný, jako tradiční formy voodoo, nebo uznávané magické školy ať bílé, či černé cesty.


Čarodějnictví a magie podléhá určitým neměnným zákonům, které můžeme nazvat přírodními, okultními, božími, prostě, jak chceme, Tyto zákony platí pro každého adepta naší cesty, pouze s výjimkou vysoce vyvinutých duchovních osobností, které dokáží tyto zákony vytvářet dle vlastního uvážení ale díky jejich duchovnímu vývoji v praxi není reálné, aby se něčím takovým zabývali.
Pokud se adept vydá na cestu čarodějnictví, měl by postupovat velmi opatrně a musí být připraven nést plnou zodpovědnost za své činy. Této odpovědnosti se nelze v žádném případě vyhnout . Toto je nesmírně důležitá informace !
Při jakékoli magické nebo čarodějnické praxi pracujeme ať přímo či nevědomě s mnoha různými realitami a entitami a jsme plně ZODPOVĚDNI za bytosti, které svými evokacemi či operacemi vyvoláme, včetně jejich skutků.
Proto se přikláním k názoru, že zmíněných praktik by se mělo používat pouze v omezené míře, každopádně nikoli ze zvědavosti, nebo pro zábavu.
Čarodějnictví je možno provádět bez negativních dopadů nejlépe v případě čistých záměrů s cílem pomoci cítícím bytostem. Pokročilým adeptům cesty čarodějnictví je povoleno bez rizik provádění operací v případech evokací, spadajících do sféry Theurgie, které se nevykonávají s cílem ovlivnění hmotné reality.
Čarodějnictví a magii osobně používám ponejvíce pouze v případě nutnosti razantního zásahu, směřujícího ke zrušení některé z forem kletby, kouzla atd. Samozřejmě také v případech, kdy nezkušení adepti svým počínáním vytvořili okolo sebe něco, co přerůstá jejich možnost. ovládnutí situace.
Dalším polem, kde je nutnost použití těchto praktik je sféra exorcismu, jakož i pomoc na cestě duším zemřelých, které se ztrácí v mlhovinovém mezistavu astrálu a bloudí, neuvědomujíc si stavu, ve kterém se ocitly.
Důvodem, proč nedoporučuji zvolit si tradiční čarodějnictví za hlavní náplň a smysl našeho konání je fakt, že mnozí adepti, opojeni výsledky na tomto poli, zabředávají postupně do sfér astrálu, které jsou sice velmi rozmanité a rozlehlé a mohou vytvářet klamnou iluzi cíle našeho putování, přičemž realita tohoto světa je ale principielně stejné hodnoty, jako hmotný svět, kde se díky naší přirozenosti pohybujeme.Pokud budeme brát tuto astrální rovinu za metu našeho žití, znamená to pro nás dočasné ukončení vývoje evoluce ve spirituální oblasti, kterážto stagnace nás může zabrzdit i na několik životů, dokud sami neprohlédneme skrze závoj máji, nebo se nám nedostane pomoci některé vyšší bytosti.
Na cestě astrálními rovinami se setkáme také s mnoha různými entitami, jakožto odpadními produkty magických operací, zhmotněnými myšlenkami tvořenými silou nečistého ega, strachu, vášní a touhy.
Všechny zmíněné bytosti a fantomy bloudí astrálem bez cíle, neboť postrádají lásku, jako základní stavební článek existence vyšší formy bytí a získávají energii kde se dá a na úkor kohokoli, kdo jim zkříží cestu.Některé z těchto bytostí mohou dosáhnout pozoruhodné síly a vlivu. Mějte se tedy na pozoru vaše víra musí být v tomto konání pevná.
Čarodějnickými praktikami se dají ovlivnit mnohé události a skutky a situace, napravit pokažené vztahy atd., nicméně vše, každá situace života má mnoho forem, mnoho úhlů pohledu a mnoho příčin. Ještě před tím, než se pokusíme pomocí čarodějnictví ovlivnit konkrétní události, měli bychom celou situaci, jíž chceme změnit, podrobně analyzovat.
Každé bytosti je dána určitá cesta, stejně jako určité dispozice a míra karmického zatížení a úkolem každého z nás je, svou cestu si projít, abychom si mohli vzít konkrétní ponaučení.
Zkrátka, je naším úkolem vyprázdnit svou karmickou nádobu.
Jestliže pomocí magie budeme usilovat o snadnější vyhýbání se překážkám, nebo např. o přivolání lásky partnera, jenž nás opustil, měli bychom počítat s tím, že ačkoli se nám za pomoci čarodějnictví může podařit dosáhnout požadované změny, nebude se jednat o změnu trvalou. Dříve či později se náš osud navrátí do původního směru a my si vztvoříme poze další karmický dluh a povinnost jej splatit. A to nemluvím o ztrátě drahocenného času, jímž jsme v tomto vtělení limitováni, který bychom měli raději věnovat našemu spirituálnímu vývoji.
Ačkoli to bude pro mnohé zklamáním, věřte, že nejjistějším způsobem, kterak změnit svou budoucnost a osud je změna vašeho osobního jednání a pohledu.Budoucnost pomocí magie lze trvale ovlivnit pouze v případě, že se magický záměr slučuje s vyšším plánem na jehož základě prožíváme svůj osud.
Nejjistější, avšak pomalejší cestou ke změně osudu je cesta vnitřní proměny, jinými slovy, že prvotní impuls ke změně musí vycházet z vašeho nitra díky podvědomí, které pouze reaguje na změny vaší mysli a vnitřních postojů. Těžko lze doufat v získání hmotného bohatství, pokud v sobě neseme nečistoty, které svým vibračním kmitočtem brání otevření příslušných jemnohmotných cest, kterými ze zdroje bohatství proudí. Musíte nejprve sami usilovat o vaši vnitřní čistotu, která se navenek projevuje i přílivem dostatečného přísunu hmotných statků, které potřebujete a přitom toto bohatství nebudete vlastnit na úkor např. citového ochuzení, ale ze svého bohatství se budete upřímně radovat a zároveň prožívat i bohatý citový život.
Čarodějnictví je možno, jak již bylo řečeno, používat bez následků v případě čistého úmyslu pomoci druhým. Každý z nás prožívá život plný větších či menších starostí a leckdy se stane, že jsme naprosto vyčerpáni, pokud se příliv ''katastrof'' valí stále dál a rádi bychom si od všeho odpočali. Pomocí magie je možno tento negativní proud pozastavit, nebo odsunout na vedlejší kolej, aby nám bylo umožněno načerpat síly a odvahy čelit tváří v tvář následkům své karmy.

14.06.2007 12:43:37
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one