Egyptský horoskopStarý Egypt má pro své obdivovatele přímo magnetické kouzlo.Ještě dnes nás překvapuje vysoká úroveň starověké egyptské civilizace.Je pravda,že hloubka poznání v této kultuře je přinejmenším pozoruhodná.Vyzkoušejte starý horoskop,kterému věřili tehdejší Egypťané.Třeba zjistíte,že lidská zkušenost překonává barieru věků.
  Amon - Ra
30.ledna - 1.března

K nejvýznamnějším bohům starého Egypta patřil Amon - bůh plodnosti, jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. Amon v podobě hada byl prý prvním živým tvore v pradávných vodách, kde oplodnil kosmické vejce, ze kterého povstal život. Jeho manželkou byla bohyně Mut. Později se jméno Amon spojilo se jménem slunečního boha Ra.
 Mut
 2.března - 3.dubna

Krásná bohyně Mut, manželka boha Amona, je patronkou lidí, ke kterým se osud často nestaví spravedlivě. Obdařila je proto bojovným duchem, vynikajícím intelektem, skvělou intuicí a značnou bojovností.
 Isis
4.dubna - 6.května

Nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Isis je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi. Pověstný je její upřímný vztah k synovi Horovi, se kterým bývá často znázorňována (bohyně Isis drží na klíně malého Hora, zde lze hledat předobraz křesťanské Madony).
 Horus
 7.května - 8.června

Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Isis a boha Osirise. Je symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti. Podle egyptské mytologie za pomocí své matky svedl legendární boj s tyranem Sethem. Horus zvítězil, obnovil řád a stal se prvním svrchovaným bohem sjednoceného Egypta.
 Geb
 9.června - 12.července

Egyptský bůh, který symbolizuje mateřství, plodnost, úrodu a sklizeň, v sobě skrývá klasický ženský princip touhu podrobit se a obětovat se.
 Sechmet
13.července - 14.srpna

Mocná lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti, je symbolem řádu a jasu. Sluneční bůh ji vyslal na svět proto, aby zničila vzpurné lidstvo. Podle egyptské mytologie se říkalo, že nakažlivé nemoci byly jejími zlými posly. Srdce bohyně Sechmet nezná soucit ani útrpnost, proto zcela spravedlivě trestá všechny bez rozdílu.
 Toth
15.srpna - 16.září

Egyptský bůh s ptačí hlavou, který je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jasnozřivost boha Totha odhalovala lži, podvody a krádeže.
 Seth
17.září - 20.října

Seth je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a pouště. Bůh Horus jej porazil, a proto Seth bloudí světem jako vyhnanec, pronásledován úmorným a neúprosným sluncem. Aspekt exilu jej povyšuje na boha svobody.
 Osiris
21.října - 25.listopadu

Egyptský bůh Osiris, nejčastěji zpodobňován s korunou, žezlem a důtkami, byl bůh podsvětí a vegetace. Symbolizoval nevyčerpatelnost přírody. Manželkou mu byla jeho sestra - bohyně Isis
1Stazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one