Čakry jejich význam

 Sedmá čakra - Sahasrara čakra


Korunní čakra, čakra temene hlavy

Sedmá čakra je nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem hlavy a otvírá se nahoru. Je nejvyšším sídlem dokonalosti v člověku. Sedmou čakrou přijímáme kosmickou energii. Rozvíjením této čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. V sedmé čakře nedochází přímo k blokádám, může být pouze více či méně vyvinuta. To se může projevovat pocitem strachu, nejistoty, ztráty cíle, apod. Slovo sahasrara v sanskritu znamená tisíc a symbol sahasrary představuje lotus tisíce květových lístků se znakem OM uprostřed. Podněcování této čaky umožňuje dosažení dokonalého vědomí, absolutního pochopení a štěstí, které odpojí člověka od pozemských starostí.
K této čakře jsou přiřazeny: barva - fialová, bílá, zlatá
smyslová funkce - všechny smysly a nadsmyslové vnímání
části těla - velký mozek
žláza - šišinka mozková (epifýza)
hormony - serotonin, melatonin
aromaterapie - kadidlo, lotos
spánek - jen bdělý spánek

Korunní čakru otevírají a rozšiřují fialová a bílá.
Otevření korunní čakry nejvíce podpoří pobyt (relaxace, meditace) na vrcholu vysoké hory, co nejblíže otevřenému nebi.
Sedmá čakra se u ženy otáčí doleva a u muže doprava.
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých duchovních spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpyt se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlaté třpytivým světlem. Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje. Je to místo, kde jsme "doma". Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé korunní čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme. Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové zářní. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se "nádobou".

Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nejvyšší jí přístupný potenciál. Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie, její "květ" se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla nad hlavou.

Harmonická funkce

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otvírat, budeme zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijeme svou vlastní podstatu jako všudy přítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo. S postupnym rozvíjením korunní čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Jeli člověk pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již "propadnout" zpět. Má pocit, že se probudil z dlouhého snu a že teprve teď žije ve skutečnosti. Během cesty se stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního koutku zaplnilo božské Bytí. Ví teď, že toto je vlastní podstata, jediná trvalá realita. Individuální „Já" se stane "Já" Universa. Svým jednáním uskutečňuje úmysl Stvořitele, a světlo které vyzařuje, otvírá srdce všech bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chce nyní něco vědět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno existuje v nás, v Božském Bytí, se kterým jsme jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti vlastního vědomí.

Pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsme považovali za realitu, se tím stává iluzí. Člověk prožívá největší prázdnotu - avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost. V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváme šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se dosud nezdá možnou. Meditace a pocity oddanosti k Bohu v tomto období mohou víc než jindy zprostředkovat pohledy do božské podstaty a vyvolat zážitky jednoty.

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry

Jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeme mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeme zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzájem. Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry, neotevřeme duchovním pravdám, můžeme mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měli bychom takové pocity považovat za upozornění, že se máme obrátit dovnitř. Možná pocítíme i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti. Zkusíme možná potlačit tyto nepříjemné pocity "útěkem" do mnoha nízkých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, abychom dokázali svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stádiu "přitáhnou" nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíme-li tato poselství, zůstaneme pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním „Já".

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry

Účinky přírody


Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí osobního života, které prožijeme na osamoceném vrcholu nějaké velmi vysoké hory, nejvíce podpoří otevření korunní čakry.

Účinky zvuků

Hudba: Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je naše celá bytost výjimečně bdělá a vnímavá pro božské tóny, znějící v celém Stvoření a vytvářející sílu lásky a harmonie ve všech projevených formách. Vhodná je ale každá hudba, která k tomuto tichu vede a na ně připravuje.

Vokál: Korunní čakru otvírá hláska "m", v Indii považovaná za vokál, zpívaná tónem H. Je to trvalé bzučení bez hranic a struktury. Tak reprezentuje jednotu, čisté neohraničené vědomí bez formy, v němž jsou všechny formy latentně obsaženy.

Mantra: ÓM.

Účinky barev

Korunní čakru otvírají a rozšiřují fialová a bílá. Fialová způsobuje transformaci ducha i duše a otvírá je duchovním dimenzím. Ruší ohraničenost a může vést k zážitku kosmické jednoty. Obsahuje v sobě spektrum všech barev. Integruje různé roviny života do vyššího celku a otvírá duši božskému světlu, poznání a uzdravení.

Účinky drahokamů

Ametyst: Červený oheň aktivity a modré světlo otevřenosti, ticho a šíře se spojují v ametystu v novou sílu. Ametyst dává „živý klid", ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, a budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Vede ducha k věčnosti, podporuje meditaci a inspiraci.

Křišťál: Vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo duchu i duši a podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády, ochraňuje a dává novou energii.

Účinky vůní

Kadidlo: Ne náhodou je kadidlo, získávané z pryskyřice kadidlovníku (Olibanum), klasickým vykuřovacím prostředkem při náboženských obřadech. Jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry a vyzvedává duši na úroveň, kde se může stát nádobou na boží světlo.

Lotos: Lotosový květ je na Východě symbolem krásy a duchovní dokonalosti. Koření v bahně a zvedá se svým květem vysoko vzhůru. Právě tak dokonalý člověk žije ve světě, jeho pravá podstata však zůstává světem nedotčena a je v jednotě s Bohem. Vyzařují z něj světlo a harmonie šířící do světa lásku, radost a poznání. Vůně lotosu nese v sobě toto poselství. Vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.

04.06.2007 13:44:19
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one