Čakry jejich význam

 Pátá čakra - Višuddha čakra

Krční čakra, komunikační centrum

Pátá čakra je mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu. Nachází se zde centrum komunikace, vyjadřovacích schopností a inspirace. Je mostem mezi myšlenkami a reakcí. Její disharmonie se projevuje komunikačními problémy (neschopnost vyjádřit se, prázdné myšlenky - slova, vady řeči, hrubost hlasu, chladné vyjadřování) apod. Má spojení s nervy a s krevními cévami hrdla a kůže. Vztahuje se na subtilní eterické tělo a je zobrazována jako kruh uvnitř trojúhelníku. Podněcování této čakry jogickým cvičením má umožnit dosažení nesmrtelnosti, protože přenese človeka do místa "vedle času", ve kterém nexistuje čas, a ve kterém člověk čas sám ovládá.
K této čakře jsou přiřazeny: barva - světle modrá, stříbrná, zelenavě modrá
element - éter
smyslová funkce - sluch
části těla - oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže
žláza - štítná žláza
hormony - thyroxin
aromaterapie - šalvěj, eukalyptus
spánek - na obou bocích, 4 - 5 hodin

Krční čakře náleží jasná světle modrá barva.
Příznivé účinky na tuto čakru má ležení ve volné přírodě a pozorování bezmračného modrého nebe, pozorování zrcadlení modrého nebe na průzračné vodní hladině a tiché šplouchání vln.
Pátá čakra se u ženy otáčí doleva a u muže doprava.V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí existencí je čakra týlu tak úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře. Pátá čakra vytváří také důležitá spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly přání, myšlenky a názory, a naše vnímání vnitřního světa. Element, který patří ke krční čakře, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, ze které se „zhuštěním" vytvářejí ostatní elementy - země, voda, oheň a vzduch. Éter je ale také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních.

Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství, výtvarné umění, tanec apod. Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí formující sila éteru dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa kolem nás. Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe. Předpokladem k sebereflexi je však určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit od projevů emočního a éterického pole i fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, čímž je umožněno objektivní poznání. Éter je pojímán také jako prostor (Akáša) ve kterém, „hustší" elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry, když ztichneme a budeme naslouchat uvnitř i vně.

Páté čakře ze smyslů přísluší sluch.Tudy nasloucháme zjevným i skrytým hlasům Stvoření. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci. Tvoříme si neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vedení. Ozřejmí se nám náš vlastní úkol v životě, naše dharma. Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Tato božská inspirace se stane nosným prvkem našeho sebevyjádření. Tak nalezneme v páté čakře svůj individuální vyraz dokonalosti na všech úrovních.

Harmonická funkce

Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujeme otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsme také schopeni poznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Vnitřní upřímnost vůči sobě samému i ostatním se projevuje i v přímosti jednání. Máme schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí. Avšak umíme právě tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máme dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Řeč je plná fantazie a zároveň velmi jasná. Pomáhá působivým způsobem plnit přání. Hlas je plný a příjemně znějící. Tváří v tvář též těžkostem a překážkám zůstáváme sami sobě věrní a umíme také říci "ne". Nenecháváme se příliš ovlivňovat nebo "předělávat" jinými lidmi, zachováváme si svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Nepředsudkovost a vnitřní síla otvírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáme řadu informací, které nám pomáhají na cestě životem, po které pak kráčíme s důvěrou. Poznáváme, že všechny projevy v tvorstvu mají svá vlastní poselství. Vyprávějí o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své snaze po celistvosti a světle. Můžeme vstoupit do přímé komunikace s bytostmi jiných oblastí bytí, a poznání, které získáme, předáváme ostatním, aniž bychom se báli jejich soudu.

Disharmonická funkce

Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi "hlavou" a "tělem". To se projevuje dvojím způsobem. Bud' je zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevovat své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřeme ve své intelektualitě a racionalismu, upíráme svému pocitovému světu právo na existenci a připustíme si jen zcela určité pocity, které proniknou štítem vlastní sebe-projekce a nenaráží na soudy ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu zabraňují vidět se takový, jaký opravdu jsme, a svobodně vyjadřovat své nejvnitřnější myšlenky a pocity. Místo toho se člověk pokouší je všechny překrýt mnoha slovy a gesty, za kterými skrývá svoji skutečnou podstatu. Řeč je neuhlazená a hrubá nebo spíše věcná a studená. Hlas je poměrně silný, slova nemají hlubší obsah. Člověk nesnese, abys působil dojmem slabocha, a pokouší se stát za každou cenu silným. Tak se sám dostává svými požadavky na sebe pod velký tlak. Pak se může stát, že na jeho bedrech spočine často víc, než dokáže unést. Výsledek je ten, že se schová do krunýře, vystrčí ramena a zastrčí hlavu mezi ně, aby se tak ochránil před další možnou zátěží nebo novým "útokem". Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří zneužívají svá slova a vyjadřovací schopnosti k manipulování s ostatními, nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost jako předpoklady pro vnímání těchto oblastí.

Existuje však také možnost, hluboké vnitřní poznání, avšak člověk neodvažuje se ze strachu před soudem ostatních nebo ze strachu z izolace takové poznání žít a projevovat ho. Protože se však, toto poznání domáhá projevu, mohou z toho vzniknout básně, obrazy atd. Duchovní energie mohou také zůstat vězet v hlavě. Pak nenachází jejich transformační síla přístup k emocím a energie spodních čaker naopak nezásobí horní čakry potřebnou prosazovací silou a stabilitou, aby se vnitřní spiritualita v životě projevila.

Nedostatečná funkce

Při nedostatečné funkci páté čakry upadáme do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držíme se zpátky, jsme spíš plaší, tišší, uzavření nebo mluvíme jen o nedůležitých věcech z vnějšího života. Když však přesto musíme projevit něco ze svého nitra, máme hned "knedlík" v krku a hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsme vůči ostatním nejistí a obáváme se jejich soudu. Proto se orientujeme silně na jejich mínění a často nevíme, co opravdu chceme. Nemáme přístup k poselstvím své duše ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové "ztuhnuti". Vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíme svůj život a vyjadřujeme svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou realitu považujeme vnější svět.Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přírody


Jasná a průhledná modrá bezmračného nebe vyvolává rezonanci v krční čakře. Abychom to mohli plně vnímat, je dobré si uvolněně lehnout ve volné přírodě a otevřít své nitro nekonečné šířce nebeské klenby. Pocítíme očistu a projasnění ducha, všechny úzkosti a fixace se postupně v krční čakře a jejím dosahu uvolní. Budeme potom vnitřně připraveni přijímat "nebeská poselství". Zrcadlení modrého nebe na čisté průzračné vodní hladině působí na pocity mocně osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln přináší poselství skrytých emocí a dojmů do vědomí. Jestliže se necháme prostoupit paprsky energie nebe a vody, spojí se duch s pocity do jedné stále se doplňující mohutnosti.

Účinky zvuků

Hudba: Hudba a zpěv bohaté na horní harmonické tóny, sakrální a meditativní zpěv působí na krční čakru obzvlášť oživujícím způsobem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má klidná hudba new age s dozvukem (ozvěnou). Přináší osvobození a šířku a otvírá "vnitřní ucho".

Vokál: Krční čakru oživuje vokál "e", zpívaný tónem G. Přecházíš-li hlasem pomalu z "a“ k "i", zazní v určitém okamžiku "e“. Jako je krk spojovacím lankem mezi hlavou a ostatním tělem, spojuje toto "e" srdce s rozumem, otevřené "a" s "i", a vyjevuje jejich síly navenek. Při zpívání "e" zjistíš, že vyžaduje největší sílu hlasu. Souvisí to se silou, kterou dává výraz v páté čakře.

Mantra: HAM.

Účinky barev
Krční čakře přináleží jasná světle modrá. Tato barva dává klid a šířku a otvírá duchovní inspiraci.

Účinky drahokamů

Akvamarín: Světle modrá barva akvamarínu je jako moře, ve kterém se zrcadlí čisté nebe. Tak pomáhá akvamarín duši, aby se stala zrcadlem nekonečné šířky ducha. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno i do nejzapadlejšího koutku duše. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku, takže se otvírá vizionářským schopnostem a intuitivnímu porozumění a pomáhá ho svobodně a tvořivě vyjadřovat. Vlivem akvamarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé sily.

Tyrkys: Tyrkys, v jeho barvě se spojuje modrá nebe se zelenou Země, spojuje vysoké duchovní ideály s původní vitální silou naší planety. Pomáhá vyjadřovat duchovní ideje a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.

Chalcedon: Bělomodrý chalcedon působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující a vyrovnávací účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otvírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebe-výrazu slovem i písmem.

Účinky vůní

Šalvěj: Čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuhliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe.

Eukalyptus: Čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.

Druhy jógy, ovlivňující především pátou čakru

Mantrajóga: Mantry jsou meditační slabiky, které zrcadlí ve svých specifických vibracích určité aspekty božství. Při praktikování mantrajógy jsou tyto slabiky nepřetržitě opakovány, hlasitě recitovány a zpívány. Přitom promění vibrace mantry postupně myšlení a pocity cvičícího a převedou je na vibrace kosmické božské síly, která se v mantře manifestuje.

Výjimkou je transcendentální meditace. Při této meditaci se používá technika, při které se mantra vnímá ve stále jemnějších rovinách vědomí, až meditující překročí i ten nejjemnější aspekt mantry, transcenduje a dospěje k zážitku čirého bytí. Tento proces se opakuje vícekrát během každé meditace.

04.06.2007 13:08:22
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one