Čakry jejich význam

 Třetí čakra - Manipura čakra

Čakra solar-plexu, čakra pupku


Třetí čakra je přibližně dva prsty nad pupkem a otvírá se směrem dopředu. Je centrem síly, tudy přijímáme sluneční energii a tím dodáváme tělu vitalitu. Je sídlem osobnosti, vůlí k výkonům, snahou pomoci, citových vazeb a je v přímém spojení s astrálním vibračním polem (z ní také vychází ona známá "stříbrná šňůra"). Blokace zde mají za následek pocit poraženosti, ztátu odvahy a svobodné vůle a strachem ze "životního boje". Má spojení s játry, žaludkem, ledvinami, slezinou, smyslem zraku a živlem ohně. Zobrazuje se v podobě trojúhelníku, který ukazuje jedním rohem dolů. Podněcováním této čakry jogickým cvičením je možné chodit přes rozpálené uhlíky a povšechně se osvobodit od bolesti a nemoci.

K této čakře jsou přiřazeny: barva - žlutá až zlatožlutá
element - oheň
smyslová funkce - zrak
části těla - spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek játra, slezina, žlučník vegetativní nervový systém
žláza - slinivka břišní, játra
hormony - insulin (žluč)
aromaterapie - levandule, rozmarýn, bergamot
spánek - na zádech, 7 - 8 hodin

Třetí čakru aktivuje jasná sluneční žluť.
Je dobré tuto čakru vystavovat působení paprsků Slunce, pozorovat Sluncem ozářené pole zralého obilí nebo řepky či slunečnice.
Třetí čakra se u ženy otáčí doleva a u muže doprava.Třetí čakra má v literatuře různá označení. Také její umístění je podle toho udáváno různě. Jedná se však o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah úkolů. Je přiřazena elementu ohně - oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění. Čakra solar-plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy sympatie a antipatie; stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenskym normám. Důležitým úkolem této čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě. Čakra solar-plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádosti, které je nositelem našich emocí. Vitřní hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány, "stráveny" a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do těla. Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět. Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřena, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada nevyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá být bud' jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje také jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce. S přibývající integrací a vnitřní zralostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hloubky.

Čakrou solar-plexu vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme-li konfrontováni s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí - čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.Harmonická funkce

Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máme pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeme být sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních. Máme pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky, poznat jejich význam pro svůj život, vidět je "v pravém světle" a integrovat je do své osobnosti. Naše jednání je ve spontánním souladu s přírodními zákonitostmi, které platí v celém Universu i uvnitř každého člověka. Přispívá tak nám i našim bližním k vnitřnímu i vnějšímu bohatství a naplněné. Jsme plni světla a síly. Jas v nás obklopuje i naše tělo, chrání nás tak před negativními vibracemi a vyzařuje do okolí. Máme-li navíc otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváme, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se nám přání, protože jsme tak úzce spjati se silou světla ve všech věcech, že to, co si přejeme, přitahujeme jako magnet.

Disharmonická funkce

Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceme všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíme, že jsme k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsme v dětství a v dospívání zažili málo uznání. Proto jsme si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, a potvrzení sebe sama, kterého se vnitřně nedostávalo, a které teď hledáme ve vnějším životě. Přitom vyvíjíme enormní aktivitu, kterou se pokoušíme překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti. Chybí nám vnitřní uvolněnost, připadá nám obtížné "vypřáhnout" a uvolnit se. Postoj, že všechno „jde", vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví nás, aniž jsme schopni je usměrnit vhodným směrem. Také lehce "vybouchneme" a ve své předrážděnosti se projeví všechno to množství hněvu, které jsme během času polykali, aniž bychom ho zpracovávali.

Nedostatečná funkce

S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíme často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíme překážky, které se staví do cesty splnění přání. Svobodný rozvoj osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen ze strachu, abychom neztratili uznání svých rodičů nebo vychovatelů, jsme zcela potlačovali své vlastní pocity a strávili při tom příliš mnoho, než abychom to dokázali strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar-plexu a bere sílu a spontánnost přáním a jednání. Ještě dnes se člověk pokouší získat uznání přizpůsobením se, což vede k budování obrany a nedostatečné integraci přání a emocí. V obtížných situacích má houpavý pocit v žaludku nebo je tak nervózní, že je jednání těkavé a nesouvislé. Nejraději by se před novými požadavky života schoval. Neobvyklé zážitky nahánějí strach a člověk trpí pocitem, že na životní boj ve skutečnosti není zralý.Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přírody

Zlaté světlo Slunce koresponduje se světlem, teplem a silou čakry solar.-plexu. Když se jeho vlivu vědomě otevřeme, oživíme tak v sobě tyto kvality. Pozorování Sluncem ozářeného pole zralého obilí nebo řepky nám nabízí zážitek manifestované hojnosti jako odezvy na teplo a sílu Slunce. Ve středu květu slunečnice, v jednotě otáčejícího se kruhu, nalezneme spirálovité vzory a v okvětních lístcích vyzařující zlaté světlo. Při ponoření se do vzoru této přírodní mandaly zažijeme, že ve vnitřním prožitku jednoty je smysluplná, uspořádaná a zároveň tančící aktivita, která mocně a radostně a zároveň měkce a plná krásy vyzařuje do okolí.

Účinky zvuků

Hudba: Třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita i orchestrální hudba s harmonickou souhrou mnoha zvuků. Při hyperaktivitě je k uklidnění vhodná každá uvolňující hudba, která člověka vede do nitra.

Vokál: Čakře solar-plexu přináleží otevřené "o“, zpívané tónem E. Toto „o" vyvolává krouživý pohyb, který se otvíráním "o" směruje zevnitř ven. Podporuje vnější uspořádání bytí vyplývající z vnitřní celistvosti. Plně otevřené "o" se přibližuje vokálu "a" čakry srdce. Přináší šířku, plnost a radost projevu.

Mantra: RAM

Účinky barev
Třetí čakru aktivuje a její funkci posiluje jasná sluneční žlutá. Oživuje nervovou činnost a myšlení a podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu vnitřní únavy, dává veselost a jásavou volnost. Jsme-li příliš pasivní nebo zasnění, pomůže nám jasná žlutá, aby jsme se zaktivizovali. Kromě toho podporuje fyzické i "psychické" trávení.

Zlatožlutý barevny tón vyjasňuje a uklidňuje duševní problémy a onemocnění. Posiluje duchovní aktivitu a veškerou moudrost zrozenou ze zkušenosti.

Účinky drahokamů

Tygří oko: Podporuje vnější i vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznávat vlastní chyby a těžit z nich.

Jantar: Dává teplo a naději. Jeho sluneční síla nás vede na tvé cestě k větší radosti a jasnějšímu světlu. Zprostředkovává vhled a ukazuje, jak se v životě můžeme realizovat. Propůjčuje také "šťastnou ruku" pro podnikání. V tělesné rovině očišťuje organismus, vyrovnává trávicí a hormonální systém a čistí a posiluje játra.

Topas: Zlatožlutý topas naplňuje tryskající silou a hřejivým světlem Slunce. Prohlubuje uvědomění, bdělost a jasnost, radost a živost. Zbavuje zatěžujících pocitů a temných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a stimuluje celé tělo a podporuje tělesné i duševní trávení.

Citrín: Poskytuje pohodu, teplo a živost, jistotu a naději. Pomáhá zpracovávat životní zážitky a integrovat je do osobnosti, stejně jako využívat intuitivní vjemy v běžném životě. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost a podporuje při uskutečňování cílů. V tělesné oblasti podporuje vylučování jedovatých látek a pomáhá při zažívacích potížích a cukrovce. Oživuje krev a nervovou činnost.

Účinky vůní

Levandule: Levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivní třetí čakru. Jeho měkké teplé vibrace pomáhají při uvolňování a zpracovávání nahromaděných emocí.

Rozmarýn: Trpce kořenný rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry. Oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednání.

Bergamot: Vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamot, v sobě mají mnoho světla. Jeho čerstvá, citronu podobná vůně posiluje naše životní energie. Dává sebedůvěru a sebejistotu.

Druhy jógy, ovlivňující především třetí čakru

Karmajóga: Karmajóga odstraňuje egoismus v jednání a zaměření na osobní zisk a výhody. Tím se otevřeme boží vůli a jednáme v souznění s evolučními silami přírody, které ji ve všem svém tvoření zrcadlí.

03.06.2007 23:19:10
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one