Čakry jejich význam

 Druhá čakra - Svadišthana čakra

Sakrální čakra, centrum kříže


Druhá čakra je nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu. Je centrem původních nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Tato čakra ovlivňuje mezilidské vztahy, obzvláště k druhému pohlaví. Nedostatečnost nebo blokace v této čakře se projevuje hrubostí, potlačováním emocí, sexuální chladností. Je zpodobňována jako zapadající půlmesíc. Joga se snaží podněcováním této čakry o rozvoj psychické moci, intuice a dokonalého ovládání smyslů. Tímto se človek osvobodí od extrémních nebo rozporných emocí.

K této čakře jsou přiřazeny: barva - oranžová
element - voda
smyslová funkce - chuť
části těla - hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, a vše tekuté (krev, míza, sperma, trávicí šťávy atd.)
žláza - varlata, vaječníky, prostata, u žen i regulace cyklu
hormony - estrogen, testosteron
spánek - poloha embrya, 8 - 10 hodin

Druhá čakra se aktivuje jasnou oranžovou barvou.
Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotek s vodou a pohled na ně (Měsíc zvláště v úplňku). Skvělá je proto koupel v čisté průzračné vodě v přírodě za jasné měsíčné noci. Druhá čakra se u ženy otáčí doprava a u muže doleva.Druhá čakra je centrem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé a která v astrologii odpovídá našim citům a emocím. Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání. Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její přítomnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života. U ženy ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán a kde povstává nový život, kde je posléze rostoucí bytost chráněna, vyživována a zásobena vším potřebným.

Avšak voda také očišťuje, uvolňuje a odplavuje vše, co tuhne a staví se jejímu životadárnému proudu do cesty. To se projevuje v tělesné oblasti vyměšující a detoxikační činnosti ledvin a močového měchýře. Na úrovni duše to prožíváme jako uvolnění a "odplavování" pocitů, což nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a nově. Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k danému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Harmonická funkce

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Člověk je vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a vnitřní úplností. Cítíme, že řeka života při tvoření proudí také naším tělem, duší a duchem. Podílíme se na hluboké radosti tvoření a život nás naplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Pocity jsou přirozené jednání tvůrčí. Činí plodným vlastní život i životy ostatních.

Disharmonická funkce

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální stavy vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybijí nevhodným způsobem - většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáme sexualitu jako drogu. I to znamená, že jsme nepoznali tvořivý potenciál téchto sil a použili je nesprávnym směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Cítění může být hrubé a má tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb. Možná také, že člověk žije v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu, aniž by poznal, že příčinu, proč se přání neuskutečňuje je v něm samém. Z nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíme také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětsky údiv nad zázrakem života.

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už rodiče trvale potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a člověku chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že v této oblasti zcela "zatáhnul své antény". V pubertě potom veškerou navenek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její "úspěšné" potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život se může zdát připadá smutný a málo cenný.Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přírody

Druhou čakru oživuje měsíční světlo dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc, obzvlášť v úplňku, stimuluje pocity a činí vnímání vůči poselstvím duše hlubším a vyjevuje je v obrazech fantazii a ve snech. Tiché posezení u čisté, přírodní vodní hladiny, koupel v ní, nebo pár doušků z čistého pramene pomáhají očistit duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život mohl zase volně proudit.

Účinky zvuků

Hudba: K aktivování druhé čakry se hodí každá plynulá hudba, vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Je to i plynulá hudba lidových tanců, v podstatě každá hudba, která rozproudí emoce. Ke zklidnění a harmonizaci druhé čakry je dobré poslouchat v klidu zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody v přírodě, ve městě alespoň zurčení pokojového vodotrysku.

Vokál: Druhá čakra se aktivuje přivřeným "o", zpívaným tónem D. Tento vokál vyvolává krouživý pohyb. Ve své uzavřené formě, když se blíží vokálu "u", vzbuzuje hloubku pocitu a vede k celistvosti kruhu, ve které jin a jang, žensky a mužský prvek, dospívají vzájemným ovlivňováním k harmonické jednotě.

Výkřik "ó" vyjadřuje údiv. Vokálem "o" tak také oživujeme schopnost žasnout nad zázrakem stvoření.

Mantra: VAM.

Účinky barev

Druhou čakru aktivuje jasná oranžová, která zprostředkovává oživující, obnovující energii a osvobozuje od zafixovaných citových vzorů. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků. V Ayurvédě se říká, že oranžová je vnitřní barva vody.

Účinky drahokamů

Měsíční kámen: Otvírá vlastní vnitřní bohatství pocitů. Spojuje s citlivou, vnímavou a snivou stránkou podstaty a pomáhá ti ji přijmout a integrovat do osobnosti. Zbavuje strachu z pocitů a působí harmonicky na citovou rovnováhu. V tělesné rovině podporuje čištění mízního systému a u žen vyváženost hormonálního hospodářství.

Účinky vůní

Ylang Ylang: Jemný olej získávaný z květů stromu Ylang Ylang je jedno z nejznámějších afrodisiak. Uvolňuje a otvírá zároveň jemnějšímu smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně dává pocit bezpečí, díky kterému se svěříš proudu svých pocitů. Zadržované a nahromaděné emoce se uvolní a rozplynou.

Santal: Santalové dřevo se užívá v Orientu často ke zvýšení sexuální energie a k povznesení sexuálního spojení s milovaným partnerem na úroveň duchovního zážitku. Také povzbuzuje fantazii a probouzí radost z tvořivé činnosti. Vibrace santalového oleje způsobují integraci duchovních energií do všech úrovní našeho myšlení, cítění i jednání.

Druhy jógy, ovlivňující především druhou čakru

Tantrajóga: V tantře se považuje celá příroda za hru ženských a mužských sil, Šakti a Šivy, které v neutuchajícím tvořivém tanci produkují svět forem. Otevřením všech smyslů, úplným "ano“ k životu a zjemněním a prohloubením sexuálních zážitků vede tantra ke splynutí s touto „kosmickou sexualitou".

03.06.2007 23:07:52
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one