Čakry jejich význam

 První čakra- Muladhara čakra

Základní čakra, Kořenová čakra


První čakra je mezi konečníkem a pohlavními orgány, je spojena s kostrčí a otvírá se směrem dolů. Spojuje nás s fyzickým světem, touto čakrou proudí energie Země do našeho těla. Aktivní první čakra svítí ohnivě červeně. Harmonická čakra vnáší do nás vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Při zablokované nebo uzavřené základní čakře máš málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoli a mnoho věcí ti dělá starosti, máš pocit nejistoty a nedůvěry. Zobrazuje se jako stočený had nebo lotusový květ. Zodpovídá smyslu čichu a živlu země a síle setrvačnosti nebo nehybnosti. Zde se nachází kundalini - síla hada - která se považuje za zdroj prvotní energie. Yoga se pokouší vzbudit a ovládnout tuto energii a tím překonat spojení člověka s pozemským životem, jeho strach ze smrti. Človek ovládnutím kundalini může nabýt schopnost vznášet se, ovládat své dýchání a myšlení, a získat vedomosti o minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

K této čakře jsou přiřazeny: barva - červená, rudá
element - země
smyslová funkce - čich
části těla - páteř, kosti, zuby, nehty, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk
žláza - nadledvinky
hormony - adrenalin, noradrenalinaromaterapie - cedr, hřebíček
spánek - na břiše, 10 - 12 hodin

První čakra se aktivuje jasnou svítící červenou barvou.
Tuto čakru pozitivně ovlivňuje pozorování krvavě rudého vycházejícího nebo zapadajícího Slunce a červánků, nejlépe v sedě se zkříženýma nohama na holé zemi.
První čakra se u ženy otáčí doleva, u muže doprava.První - základní - čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého jeho systému energii. Kdy máme kontakt s "duchem Matky Země", zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této planetě. Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní „ano“ k životu na Zemi, k fyzické existenci, a připravenost působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Proto je základní čakra přiřazena prvku země; její barva je červená, barva energie a aktivity, barva v nitru jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a "pevnou půdu" `pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám s1u prosadit se a vytrvat. Do oblasti působení první čakry patři také budování existence, materiální zabezpečení a zachováním vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí.

První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoir sil energie kundalini. Zde začínají také tři hlavní kanály energie – Sušumna, Ida a Pingata. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje. První čakra by měla být'v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Harmonická funkce

Je-li základní čakra otevřená a harmonicky funguje, člověk zažívá hluboké osobní spojení se Zemí, jejími tvory, nezkalenou vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Cítí se být zařazen do přirozeného běhu života, do střídáni klidu a aktivity, smrti a nového života. Jednání je neseno přáním spoluúčastnit se života na mateřské planetě v souznění s plodivou silou Země, s životem v přírodě. Připadá mu snadné uskutečňovat ve světě své cíle. Život stojí na neotřesitelné pradůvěře. Zažívá Zemi jako místo jistoty, kde můžeš dostat všechno; čeho je ti zapotřebí: přízeň, výživu, bezpečí a ochranu. Tím se otvírá s důvěrou životu zde na Zemi a vše, čeho se dostává, přijímá s vděčností.

Disharmonická funkce

Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem baží si chce také přivlastnit, aniž by přemýšlel o následcích. Zároveň může být zatěžko otevřeně brát a dávat. Je zde tendence se pojistit a ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy. Jednání je zaměřeno především na uspokojování vlastních fyzických potřeb. Přitom jsou přehlíženy nebo nevědomky přecházeny potřeby jiných, stejně jako potřeba vlastního těla po zdraví a umírněné výživě a po vyrovnaném a harmonickém způsobu života.

V extrémních případech člověk trvá na určitých představách a žádostech, od kterých se nedokáže odpoutat. Jestliže jsou utkvělé představy okolnostmi nebo ostatními lidmi vystaveny tlaku, reaguje člověk předrážděně a hněvivě, v extrémních případech také zuřivě nebo agresivně. Nemírné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti porušené základní čakry. Vztek, hněv a násilí jsou konec konců i obranné mechanismy, které poukazují na nedostatek pradůvěry. Za takovým jednáním stojí vždycky strach ztratit nebo vůbec nezískat něco, co dává pocit jistoty nebo dobré pohody. Země je místem, které musí být ovládáno a vykořisťováno, aby se člověku zajistilo přežití. A tak je kořistnictví, které dnes převládá v poměru vůči Zemi, a porušování její přirozené rovnováhy, symptomem poruch v základní čakře u většiny dnešních lidí.

Nedostatečná funkce

Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je tělesná konstituce velmi slabá a má málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv. Může zde být také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo pocitu „ne zcela přítomen". Není snadné vyrovnat se s požadavky života, často chybí síla prosadit se a stabilita. Proto život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost: Člověk stále touží po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný. Jestliže jsou ozvíjeny jednostranně vyšší čakry, může nedostatečná funkce základní čakry způsobovat pocity, že sem tak docela nepatříme. Protože můžeme přijímat elementární životní sílu jen v omezené míře, dochází - ve spojení s blokádou v druhé a třetí čakře - v některých případech k chorobnému hubnutí, "útěkové" reakci. Budeme však tak dlouho konfrontováni s problémy pozemského života, dokud se nenaučíme považovat je za milníky svého celkového vývoje.Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přírody

Pozorování krvavě rudého vycházejícího nebo zapadajícího Slunce a červánky oživuje a harmonizuje základní čakru a uvolňuje vše v oblasti její působnosti.

Aby se člověk dostal do spojení s uklidňující, stabilizační a tvořivou silou naší planety, je dobré se posadit v pozici lotosového sedu nebo pouze se zkříženýma nohama na příjemné místo na holé zemi a vědomě dýchat a vnímat její vůně. Optimálního, komplexního vlivu dosáhneme, když se nám podaří spojit oba tyto zážitky dohromady.

Účinky zvuků

Hudba: k aktivaci základní čakry je vhodná monotónní se silně zdůrazňovaným rytmem. Nejlépe ji vyjadřuje archaická hudba mnoha přírodních národů. Také jejich tance jsou zaměřeny na spojení s přírodou, s jejími silami a s její podstatou. K harmonizaci základní čakry můžeme použít zvuk jež existuje už i na gramofonových deskách, CD nebo kazetách, nemáme-li možnost poslouchat zvuky živě.

Vokál: Základní čakru reprezentuje samohláska „u", zpí­vaná v hlubokém C. Zvuk „u“ nás pouští ke kořenům, zavádí nás do hlubin podvědomí a oživuje původní zemité síly první čakry.

Mantra: LAM.

Účinky barev
První čakře se aktivuje jasnou svítící červenou barvou. Tato barva oživuje a hřeje, dodává vitalitu a odvahu. Červená smíchaná s trochou modré pomáhá ovlivňovat vitální potřeby duchovní silou.

Účinky drahokamů:

Achát: Podporuje vážnost a vyrovnanost. Po­máhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člo­věka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně na rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s krystalo­vou jeskyňkou uprostřed poskytuje rostoucímu životu v tobě - ať je to tělesné nebo duchovní dítě - bezpečí a ochranu. Dodává důvěru a ulehčuje porod.

Hematit: Dává pevnost a sílu, působí stavebně na tělo, mobilizuje skryté síly. Pomáhá tak při stavech slabosti a podporuje uzdravování po nemoci. Příznivě ovlivňuje tvorbu zdravé buněčné tkáně.

Krvavý jaspis: Zeleno-červený jaspis tě spojuje s elemen­tární silou a trpělivou u láskou Matky Země. Učí tě nesobeckosti a skromnosti, posiluje krev, propůjčuje vitalitu, stabilitu a tr­pělivost. Pročišťuje a transformuje fyzické tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí v přirozeném běhu života.

Granát: Dává životní sílu, sílu vůle a sebedůvěru a úspěch. Otevírá pohled do utajeného, až k jasnovidnosti. Povzbuzuje sexualitu a pomáhá ji přetransformovat na vyšší sílu. Na tělesné úrovni pomáhá při onemocněni pohlavních orgánů a posiluje krevní oběh.

Červený korál: Dodává vitální energii a sílu. Podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a zároveň pružnost, takže zůstáváš v proudu životních událostí vnitřně pevný.

Rubín: Zprostředkovává životodárnou teplou a kreativní energii vedoucí k očištění q proměně. Vytváří harmonické spo­je mezi tělesnou a duševní láskou, mezi sexualitou a du­chovnem, což přináší nové zážitky.

Účinky vůní

Cedr: Trpká vůně cedrového oleje tě spojuje se zemitými silami a podstatou přírody. Pomáhá ti shromažďovat energii, dodává klid a pocit bezpečí v klíně „Matky Země".

Hřebíček: Olej hřebíčku pomáhá při uvolňováni energie v základní čakře. Podporuje schopnost uvol­ňovat a rozpouštět všechny staré úzkostné struktury, které vznik­ly z potřeby obrany a bezpečnosti a otevřít se tak novým čer­stvým energiím. Spolehneš-li se na poselství jeho vibrací, přinese ti změnu a oživení.

Druhy jógy, ovlivňující především první čakru

Hathajóga: Rozvoj vědomí očištěním a stimulací fyzického těla určitými tělesnými cviky a pozicemi ve spojení s dechovými cvičeními.

Kundalini jóga: Probuzení tzv. hadí sedy, která prochází paralelně s páteří a při svém vzestupu aktivuje a oživuje všechny čakry. K tomuto účelu existuje řada nejrozmanitějších tělesných i duchovních cvičení.

03.06.2007 22:43:54
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one