Co je to Aura

Podle slovníku je aura neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé. Protože energetické pole existuje kolem každé věci, má auru dokonce kus skály nebo kuchyňský stůl. Ačkoliv aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu "aura", které znamená vánek. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje náš mentální, psychický a duchovní stav.

Zapomenutá schopnost - Lidé byli schopni vidět auru od pradávna. Mnohé staré skalní kresby zobrazují lidi s podivnými kruhy kolem hlav. Svatí byli znázorňováni se zářící nebo zlatou aurou ještě do nástupu křesťanství. Takovou svatozář kolem hlavy je možné nalézt na starých obrazech z Egypta, Řecka a Itálie.

O aurách nalezneme zmínky v posvátných knihách všech civilizací. Je velmi pravděpodobné, že obličej Mojžíše byl obklopen svatozáří, když sestoupil z hory, protože v bibli můžeme číst:
"Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Bohem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi kůže září, báli se k němu přistoupit."


Homér popisuje auru jako mlhovinu pramenící z božské podstaty a symbolizuje moc. V západních textech se aura poprvé objevuje asi před 2600 lety, když ji Pythagorejci zahrnuli do svého učení. Z těchto všech faktů vyplívá, že jsme pravděpodobně schopnost viděl auru měli kdysi všichni. Památky dnes již povětšinou zapomenuté vlastnosti nacházíme v již zmíněných středověkých obrazech svatých. Starověcí svatí a mystici rozlišovali čtyři typy aury: nimbus, svatozář, aureolu a gloriolu. První dvě obklopovaly hlavu, aureola obklopovala celé tělo a gloriola byla kombinací posledních třech. Obvykle svatí a duchovně vyvinutí lidé měli mocný nimbus a svatozář, které byly dobře vidět a následně citlivými umělci znázorňovány.

Chybějící článek

Aura by se dala nazvat chybějícím článkem mezi biologií, medicínou a psychoterapií. Je místem, kde jsou uloženy všechny emoce, myšlenky, vzpomínky a vzorce chování. Myšlenky a emoce se pohybují mezi lidmi v konkrétním čase a prostoru prostřednictvím energetického pole. Jeho poznávání nás dovede k tomu, jak je ovládnout.

Barvy v lidském biopoli

Interpretace barev v lidském biopoli není nikdy neměnná či absolutní. Barvy mají sice základní charakteristiky, ale ty se mohou výrazně lišit podle fotografovaných subjektů. Proto je nezbytné posuzovat auru jako celek, nikoliv pouze podle jednotlivých barev. Každá barva je ovlivněna celou řadou příčin, faktorů a vzájemných vazeb. Pro interpretaci je především nutný citlivý a vnímavý přístup. Barvy v auře je nutno chápat jako různé energetické hodnoty které se posuzují v různých rovinách vnímání.


Harmonizace drahými kameny

Asi nejpřirozenějším se jeví přikládání drahých kamenů na čakry. Ke každé čakře lze přiřadit v podstatě tři druhy kamenů. Každé působení na čakry a tím na organismus působí komplexně ve všech rovinách. Vyšší účinek mají drahé kameny z hlediska psychické roviny působení.


Volné elektrony v krystalové mřížce mají zřejmě schopnost pracovat na podobném principu jako počítačová paměť. Kámen je schopen ukládat informace a na základě zpětné vazby působit pozitivními vibracemi na svého nositele. Vibrace člověka jsou určitým způsobem předávány do struktury kamene a v něm opět nalézány a vysílány zpět ke člověku v povýšené formě.

Vynález z USA

V dnešní pokrokové době, kdy se sny a představy stávají skutečností, vynalezli Američané přístroj, který je schopen auru vyfotografovat. Najednou se něco, co je skryté, stává dostupným a každý z nás má možnost se dozvědět, jak jeho aura vypadá. Některým lidem se to může zdát zbytečné, ale (nejen podle mého názoru) je to jeden z výborných způsobů, jak lépe poznat sebe sama a své momentální rozpoložení. Stejně jako horoskop nám prozradí naše životní úkoly a dispozice, aura vypovídá o energiích, se kterými pracujeme, a na jaké informační úrovni se vyskytujeme. Již v dalekém Tibetu byli speciálně cvičení mniši, kteří dokázali číst aury ostatních. V dnešní době nám k tomu může bez větších obtíží dopomoci speciální fotokamera. Kdo z nás by se o sobě nechtěl dozvědět víc, ať už tam čeká cokoliv?

19.05.2007 21:59:01
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one