Astrologie pokračování

 

Zodiak - jeho vznik a charakteristika


Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby.

Dvanáct slov, která zná kdekdo, a přesto jen málokdo tuší jejich skutečný význam.

Každodenní střídání tmy (princip jednoty, jin) a světla (princip mnohosti, jang) nad zemským povrchem díky rotaci Země kolem vlastní osy je primární zkušeností, která se v podobě spánku a bdění promítá nejen do života lidí, ale i zvířat. Poměr tmy a světla se však mění ještě v druhém dlouhodobějším cyklu, který ovlivňuje i zbytek toho,

co věda nazývá živou přírodou, tedy říši rostlinnou. Tato proměna je závislá na oběhu Země kolem Slunce, a zejména na tom, jak během ročního pohybu Země naklání svoji osu k Slunci. Oběžná rovina Země vůči Slunci - ekliptika - není totožná s rovníkem, svírá s ním úhel 23,5° a proto dochází na Zemi ke střídání ročních dob, což se nejzřetelněji projevuje na vegetačním cyklu.
Čtyři nejdůležitější okamžiky během zdánlivého pohybu Slunce tímto pásmem vymezují počátek čtyř ročních dob. Než se vystřídají všechny sezóny, spatříme na nebi dvanáct novoluní nebo dvanáct úplňků, proběhne tedy dvanáct lunačních cyklů, které se dají ztotožnit s dvanácti měsíci jednoho roku, čili dvanácti kroky - fázemi jakéhokoli cyklického procesu. Tyto fáze jsou v astrologii ztotožňovány s dvanácti znameními zvěrokruhu. V ročním vegetačním cyklu můžeme nalézt dva základní okamžiky. První, kdy se v semeni probudí životní síla a semeno začne klíčit, Slunce se nachází nad rovníkem a směřuje na sever. Jeho deklinace (vzdálenost od rovníku) je nulová.


To je jarní rovnodennost, počátek jara a znamení Berana. O půl roku později se vegetační cyklus nachází v okamžiku, kdy semena opouštějí rostlinu, padají na zem a ukryjí se v napadaném rozkládajícím se listí jako příslib nového začátku. Slunce stojí opět nad rovníkem, ale směřuje na jih. To je podzimní rovnodennost, počátek podzimu a znamení Vah. V obou případech je poměr tmy (princip jednoty, jin) a světla (princip mnohosti, jang) vyrovnán. Ale v případě prvním začíná půlrok stabilní převahy světla nad tmou, v případě druhém půlrok stabilní převahy tmy nad světlem. V těchto pololetích můžeme identifikovat okamžiky naprosté převahy jednoho z obou principů nad druhým.
Začátek poloviny cyklu, individualizace, zosobňování, pramení symbolicky v ohni, začátek poloviny cyklu, kolektivizace, univerzalizace, zase ve vzduchu. Kulminace prvního polocyklu je pak spojována s vodou (bohatá vegetace, šťavnaté listy, voda stoupající rostlinami vzhůru), kulminace druhého se zemí (semena skrytá v zemi, plody v hlubinách sklepení). Tyto dva živly můžeme spojovat s kreativitou. V ročním cyklickém rituálu můžeme rozeznat čtyři akty.

Jaro - nový cyklus se začíná objektivně projevovat, dochází k intenzivnímu organickému růstu - diferenciace.

Léto - organický růst vrcholí a zastavuje se, dochází k nasazení a posléze k růstu plodů - stabilizace.

Podzim - objektivní výsledek procesu, plody plné semen jsou sklizeny a svezeny na hromady, objektivita přechází do latentního stavu - skupinová integrace.

Zima - semena jsou nadějí budoucnosti, setba nebo příprava na setbu - kapitalizace.

Býk a Štír následují po rovnodennostech, a tak mají za úkol nejdynamičtější, nejživější pobobu energie zachytit, ztvarovat a soustředit. 15° Býka dá energii směr, cíl, a tak i smysl a účel. 15° Štíra jí pomůže k identifikaci s něčím vyšším, nebo naopak hlubším. Lev následuje po letním slunovratu a soustřeďuje tedy energii k projevům individuální osobnosti. Vodnář následuje po slunovratu zimním, soustřeďuje energii do kolektivní, společenské formy. Z posloupného hlediska vidíme v individualizující hemisféře energii, formující na 15° Býka individuální bytost. Na 15° Lva naopak individální bytost energii užívá. V kolektivizující hemisféře energie na 15° Štíra (Orel) formuje univerzální bytost, na 15° Vodnáře (Anděl) univerzální bytost energii užívá ("voda", kterou anděl vylévá z nádoby).Cyklicky se interakce mezi znameními zvěrokruhu odehrává podle následujícího scénáře:

Jarní rovnodennost plodí energii ohně - Beran (kardinální, základní oheň), ta je pak koncentrována Býkem (fixní, pevná země) a rozváděna Blíženci (mutuální, vzájemný vzduch). Tento proces se odehrává na pozadí skrytého živlu vody.

Letní slunovrat plodí energii vody - Rak (kardinální, základní voda), ta je pak koncentrována Lvem (fixní, pevný oheň) a rozváděna Pannou (mutuální, vzájemná země). Tento proces se odehrává na pozadí skrytého živlu vzduchu.

Podzimní rovnodennost plodí energii vzduchu - Váhy (kardinální, základní vzduch), ta je pak koncentrována Štírem (fixní, pevná voda) a rozváděna Střelcem (mutuální, vzájemný oheň). Tento proces se odehrává na pozadí skrytého živlu země.

Zimní slunovrat plodí energii země - Kozoroh (kardinální, základní země), ta je pak koncentrována Vodnářem (fixní, pevný vzduch) a distribuována Rybami (mutuální, vzájemná voda). Tento proces se odehrává na pozadí skrytého živlu ohně.

Ve zvěrokruhu se soustřeďují tvořivé univerzální síly, které formují životní substanci během procesu jejího růstu a vývoje. Tak jak sluneční parsky dopadají během roku pod různými úhly na zemský povrch, oživují příslušné "informace", které rozdělujeme do dvanácti zodiakálních druhů. Zodiak tak představuje rozhraní, na němž se univerzální promítá do jednotlivého. To se děje nejintenzivněji v místech, kde ho protínají hroty domů, zejména hlavní osy horoskopu jedince.

Poloha Slunce na ekliptice v okamžiku zrození lidské bytosti, určuje druh energie, jíž jsou živeny jedincovy biologické procesy. Na společensko-kulturní úrovni dosahlo lidské poznání významného posunu, což se projevilo rozdělením ekliptiky do třistašedesáti stupňů; ty tvoří základní archetypální strukturu jakéholi cyklického organického procesu, do nějž vstupuje vědomí. A je to společenství třiceti stupňů, jedincovo sluneční znamení, které popisuje charakterové vlastnosti, osobnostní faktory, s nimiž se jedinec bez komplikací zařazuje do vztahů v rodině a společnosti, aniž by se střetl s vládnoucí autoritou. Na individuální úrovni přenášíme pozornost do vztahu mezi znameními a hroty domů, zejména hlavních os horoskopu.

Znamení zvěrokruhu nejsou totožná se souhvězdími. Tropický zvěrokruh po souhvězdích klouže zpětným pohybem, což je způsobeno kuželovitými výchylkami zemské osy, na kterou působí gravitační síly mezi Sluncem (precese), Lunou (nutace) a Zemí. Severní část zemské osy směřuje během 26 000 let, tomuto údobí říkáme Platónský rok, k různým hvězdám, a tak i bod jarní rovnodennosti couvá ekliptikálními souhvězdími rychlostí 1° za přibližně 72 let.

V současnosti je rozdíl mezi začátky znamení Berana a souhvězdí Berana necelých 30°. Kolik je to přesně, nikdo neví, neboť hranice souhvězdí jsou arbitrární. Pro přesnější výpočty se musí měřit vzdálenost jarního bodu k vybrané hvězdě, jíž se říká fidux. Podle toho, kterou hvězdu zvolíme, takové výsledky dostaneme. Pokud zvolíme Aldebarana jako sideralisté Cyril Fagan a Donald Bradley, zjistíme, že k 1. lednu 2000 se jarní bod (synetický jarní bod - synetic vernal point - SVP) nalézá na 5°16 souhvězdí Ryb. To znamená, že hranic souhvězdí Vodnáře dosahne SVP až v roce 2380, což by byl také podle sideralistické školy rok přechodu z "věku Ryb" do "věku Vodnáře". Podle toho by "věk Ryb" začal v roce 220 po Kr. Kdybychom považovali za fiduciální hvězdu Spiku, posunuly by se přechody přibližně o dalších 70 let.
02.03.2007 13:38:25
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one