Astrologie pokračování

 

Oblasti astrologie

Astrologii můžeme používat ve všech oborech lidské činnosti. Proto ji rozdělujeme dle různých hledisek. Zde se zaměříme pouze na dvě základní oblasti, které pracují buď s jedincem, nebo se skupinou.

 
Astrologie zaměřená na jedince
Nativní horoskop
Zpracovává se pro přesný okamžik a místo narození jedince. Jedná se o nejrozšířenější a možná i nejpopulárnější typ horoskopu, ve kterém se astrolog zaměřuje na popis charakteru člověka. Mapuje jeho osobnostní předpoklady, odhaluje jeho silné i slabé stránky. Do této skupiny patří i horoskop dítěte, horoskop vzniku společnosti, věci nebo události.
Partnerský horoskop
Zpracovává se pro dvě osoby a ukazuje na jejich vzájemných vztah. V astrologii se používají různé druhy technik výpočtů. Obvykle se jedná o tzv. synastrii, kde se porovnávají horoskopy obou jedinců, anebo kompozitní horoskop, což je vlastně propojení dvou horoskopů a vytvoření jediného.
Horoskopy predikativní
Do této skupiny patří velké množství různých druhů horoskopů, které se liší technikou výpočtu a délkou budoucího vývoje. Můžete mít denní, týdenní, měsíční, roční i několikaleté horoskopy. Pro tyto typy horoskopů se obvykle používá metoda tranzitů, založená na skutečných pohybech planet, a metoda progresí, která spočívá v symbolických pohybech planet.
Lékařská astrologie
Patří mezi nejstarší astrologické obory. Obvykle je aplikována v kombinaci s jiným alternativním lékařským postupem.
Astrologické poradenství
Zabývá se konkrétními potížemi a plány klienta. Pracuje s nativním horoskopem a horoskopy predikativními. Může pomoci určit nejvhodnější okamžik pro zahájení různých aktivit a projektů. Může také pomoci klientovi pojmenovat jeho potíže a vysvětlit jejich příčiny.

Astrologie zaměřená na skupiny (mundánní)

Politická astrologie
Zabývá se státními útvary. Pracuje s horoskopy států i jednotlivých politiků. Zde se používají všechny druhy horoskopů, jako je tomu u jedinců.
Ekonomická astrologie
Zabývá se předpověďmi v oblasti hospodářství, obchodu a financí.
02.03.2007 13:11:35
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one