Alchymie - Královská věda
 

Alchymie učí o božské substanci, která je spirituálně přítomna ve všech věcech. Prostřednictvím alchymistických operací pak demonstruje, jakým způsobem má být extrahována a separována ze směsi rozložitelných elementů, aby dosáhla téměř nekonečně mnohých sil, které jí jsou propůjčeny Stvořitelem. Proto tedy právem zasluhuje jména jediné přirozené filozofie, neboť je oporou, základem a kořenem všech stvořených věcí a přitom nám zároveň podává návod jak je máme očistit a povznést."

P. J. Faber autor Compedium secretorum chymicorum, Chymische Schriften, Hamburg 1717

 

Transmutace člověka

Esoterním úkolem každého člověka je přeměna čili transmutace, a její královskou vědou je alchymie. Již od dávných dob považovali někteří alchymisté své umění spíše za duchovní cestu a způsob, jak osvobodit duši z hmotného těla. Ve čtvrtém století popisuje v knize O mystériích egyptských filozof Jamblichos z Chalkidy, jako odpověď na dopis svého žáka Porfyrie, umění theurgie (vyvolávání božských zjevení). Jamblichos píše o theurgii jako o hluboké duchovní zkušenosti, o tajné metodě, jejíž pomocí se může zasvěcenec setkat a spojit s božskou podstatou světa.

Pokusíme-li se alespoň částečně poodhalit závoj alegorie a symboliky, do něhož se halí, objevíme svět věčného hledání, lidské touhy poznávat a dosáhnout dokonalosti. Alchymie není ničím jiným, než snahou člověka poznat podstatu a řád světa, který nás obklopuje.

 
 

Původ a vznik alchymie

Původ slova není zcela jasný, ale zdá se, že je odvozen ze staroegyptského výrazu "Khemi ", tj. černý, nebo přeneseně Egypt (země Khemi), protože alchymie byla nazývána též "egyptské umění" a starý Egypt byl pokládán za zemi, kde byla alchymie intenzivně pěstována, nebo kde dokonce vznikla.Velmi intenzívně byla také pěstována v Číně a jinde. Podle jiných autorů je slovo alchymie odvozeno z řeckého "Chymos", tj. šťáva. Řekové se v Egyptě seznámili s výrobou léků a barviv, které byly často ve formě tekutin. Dalším vysvětlením je odvození z arabského slova "Al-kemia" (černá země, tímto názvem je označován Egypt.) Ať již jsou tedy prameny jakékoliv zavádí nás prameny stále do starověkého Egypta.Ve starém Egyptě patřila alchymie k tajným chrámovým vědám, jejichž původ je připisován legendárnímu Hermovi Trismegitovi (Thotovi či Thovtovi), a byla proto nazývána "Hermetickým uměním".

 
18.04.2007 23:57:13
caroorchydeeStazie top


Janine Vestfálová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one